ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deviser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deviser*, -deviser-

deviser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviser (n.) นักออกแบบ See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน Syn. architect, planner, founder

deviser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ออกแบบ[n.] (phū-økbaēp) EN: designer ; creator ; architect ; planner ; deviser FR: concepteur [m] ; réalisateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deviser
Back to top