ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deck with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deck with*, -deck with-

deck with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deck with (phrv.) ประดับตกแต่งด้วย Syn. bedeck with, decorate with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Got a witness puts this son of a bitch on the deck With his wife just before she went missing,มีพยาน เห็นมันอยู่บนดาดฟ้า กับภรรยาก่อนเธอหายตัวไป
But Dawn's up on deck with Charles.แต่ดอว์นอยู่บนดาดฟ้ากับชาร์ล
I watched you on the deck with the binoculars.ฉันเห็นพวกคุณอยู่บนดาดฟ้าเรือ กับกล้องส่องทางไกล
You know, I've never seen Wedeck with a stick so far up his ass.คุณรู้มั้ยผมไม่เคยเห็น เวดเด็คเกาะเก้าอี้หนึบ ที่ไหนสักแห่ง

deck with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประดับธง[v. exp.] (pradap thon) EN: decorate with flags ; deck with flags FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deck with
Back to top