ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curving*, -curving-

curving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
curving (n.) ความโค้ง Syn. bend

curving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, 逶] winding, curving; swagger

curving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まがりかわ[, magarikawa] (n) kanji "curving river" radical (variant of radical 47)
端反り[はぞり;はたぞり, hazori ; hatazori] (n) outward-curving bowl rim; bowl lip curved outwards

curving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
มน[adj.] (mon) EN: round ; rounded ; curving ; curved ; bulbous FR: arrondi
งอน[adj.] (ngøn) EN: tilted ; curving ; curved FR: recourbé ; courbé ; crochu ; arqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curving
Back to top