ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cover for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cover for*, -cover for-

cover for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover for (phrv.) ขอโทษแทน See also: แก้ตัวแทน Syn. cover up for, stand in for
cover for (phrv.) ป้องกัน See also: ปกป้อง, รับประกัน (การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ) Syn. insure for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตี่ยว (n.) piece of cloth used as a cover for a pot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Baby, would you cover for me tonight?เบบี้ ตัวเองรับหน้าให้เค้าหน่อยคืนนี้?
My ex-roommates cover for me. If he calls, they leave me a message on my service, so it all works out.ถ้าพ่อโทรมา เพื่อนร่วมห้อง จะโทรมาฝากข้อความไว้ให้
So he had to give up two mules to cover for six other mules on the flight.ดังนั้นเขาจึงยอมสละตัวล่อ 2 คน... ...เพื่อให้อีก 6 คนขึ้นไปบนไฟล์ทได้
Honey, sagging lips are just nature's way of telling you you shouldn't cover for your father's lie.ลูกรัก ที่ปากลูกห้อยอย่างนี้ ก็ถูกแล้ว เพราะลูกดันไปช่วยปิดปิดเรื่องที่พ่อโกหก
Hey, Kev, you want to grab me a cover for her?เฮ้ย เคฟ เอาผ้าคลุมศพมาหน่อยดิ
Which explains Miss Cooper's motivation to cover for him.ซึ่งนั่นก็อธิบายว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำไมคุณคูปเปอร์ถึงรับผิดแทน
She used to be cool. Remember when she used to cover for us?เธอเคยเป็นคนที่น่ารัก จำได้ไหมตอนที่เธอช่วยพวกเราปิดบัง
No cover for over 800 yards.ต้องบุกในที่เปิดโล่งตลอด 80 หลา
What I need you to do is cover for your mom and me while I'm gone.ที่ฉันอยากให้แกช่วยคือ อยู่ดูแลงานของแม่แกในตอนที่ฉันไม่อยู่
Don't worry. I'll cover for you.ไม่ต้องห่วง ฉันดูให้เอง
Why didn't you cover for me?ทำไมคุณไม่แก้ตัวให้ฉันหละ
How could I not cover for you?รู้ได้ไงว่าฉันไม่แก้ตัวให้เธอ

cover for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火燵布団[こたつぶとん, kotatsubuton] (n) (uk) cover for kotatsu
火燵掛布[こたつがけ, kotatsugake] (n) (uk) cover for kotatsu
火蓋;火ぶた[ひぶた, hibuta] (n) (See 火蓋を切る) apron of a gun; cover for the touch-hole on a cannon or matchlock
鼻革[はながわ, hanagawa] (n) toe cover for clogs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cover for
Back to top