ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clean up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clean up*, -clean up-

clean up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clean up (phrv.) ทำความสะอาดจนหมด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด Syn. clear up, mop up
clean up (phrv.) ขจัดออก See also: กำจัด, ล้างออก Syn. clear up
clean up (phrv.) แก้ไขหรือขจัดสิ่งไม่ถูกต้อง
clean up (phrv.) ได้เงินมาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
clean up (phrv.) จบสิ้นการทำลาย (ทางทหาร) See also: ทำให้พ่ายแพ้แล้ว Syn. wipe up
clean up on (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
clean up on (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean up การทำความสะอาด การทำความสะอาด หลังจากได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของ สารมลพิษต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดชายฝั่ง (shoreline clean up) เมื่อชายฝั่งได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน (Oil Spill) [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were just trying to clean up the neighborhood.จะทำความสะอาดถนนนิดหน่อยน่ะ
I'm going to clean up that café, Frank.ฉันต้องไปทำความสะอาดร้าน
I'm always there to clean up the mess.ฉันนี่แหละที่คอยแก้ไขปัญหา
All right. You guys, I kind of gotta clean up now.เอาละทุกคน ฉันคงต้องเก็บร้านแล้ว
Take this. I'll clean up and meet you at the cabin.เอานี่ไป ปู่จะจัดการที่นี ไปเจอกันที่บ้าน
At least it would be easier to clean up afterwards.อย่างน้อยตอนหลังมันก็ ทำความสะอาดได้ง่ายกว่า.
Yeah. You might want to clean up a little bit first.ใช่ คุณคงอยากจะ กลับมาคิดบัญชีเป็นที่แรก
Just fucking go home, mom's working, clean up the house, do the yard, whatever needs to be done.แค่เดินกลับบ้าน ช่วยแม่ทำงาน กวาดบ้าน ล้างจาน อะไรๆก็ผ่านไปได้
Miss Ventura, you gonna hep clean up the Senate?Miss Ventura, will you clean up the Senate?
Who's going to clean up after you, who's going to take care of you? Who?แล้วใครจะทำความสะอาดให้คุณล่ะ ใครจะคอยดูแลคุณ?
You'll have to clean up behind. Okay.เดี๋ยวทำความสะอาดด้วยนะ
Anyway, construction was done long ago, so you should ask them to clean up the scrapsยังไงการก่อสร้างก็มีมานานแล้ว คุณก็น่าจะให้พวกเขาเก็บกวาดซะบ้าง

clean up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball)
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
メスが入る[メスがいる, mesu gairu] (exp,v5r) (See メスを入れる・メスをいれる) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
メスを入れる[メスをいれる, mesu woireru] (exp,v1) to operate; to clean up; to inquire (into); to take drastic measures
取り片付ける;取片付ける[とりかたづける, torikatadukeru] (v1,vt) to clean up; to clear away; to put in order

clean up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บกวาด[v.] (kepkwāt) EN: clean up ; sweep ; tidy FR: balayer
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge FR:
ทำความสะอาด[v.] (tham khwām ) EN: clean ; clean up FR: nettoyer ; balayer ; récurer
ทำความสะอาดห้อง[v. exp.] (tham khwām ) EN: clean up the room FR: nettoyer la pièce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clean up
Back to top