ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck in*, -chuck in-

chuck in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck in (phrv.) โยนเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนเข้า, ขว้างเข้าไป Syn. fling in, pitch in, throw in, toss in
chuck in (phrv.) หยุดทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลิกทำ Syn. give up
chuck in the towel (idm.) ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna blast the door open, are you're gonna kill Chuck in the process.คุณอยากจะระเบิดประตู หรือคุณอยากจะฆ่าชัคกันแน่
Uh-oh. Mr. Chuck in dream again?หืม ชัคอยู่ในความฝันอีกแล้ว
But that's a military operation. - They'll turn Chuck into...นั่นมันปฎิบัติการทางทหาร ชัคจะกลายเป็น
Jill, which office is Chuck in?จิล ชัคอยู่ที่ออฟฟิสไหน
Hey, before you know it, you'll be leaving little baggies of upchuck in your parents' linen closet.อีกหน่อย เธอจะทิ้งถุงอ้วกไว้ในตู้เสื้อผ้า
We've been at it for months, and I haven't seen Chuck in...เราอยู่ที่นั่นมาเป็นเดือนแล้วนะ และฉันก็ไม่ได้เห็นชัค อีกเลย
When you bring Chuck into it, you're far more convincing.ตัดสินใจที่จะพูดออกไปด้วยใบหน้าของการประชดประชันล่าสุด เมื่อตอนที่คุณพาชัคเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณออกมาไกลมากที่จะทำให้เชื่อได้
'Cause Chuck invited me over, and I'm gonna stop by on my way to the library.ชัคชวนให้ผมไปที่บ้าน ผมจะแวะไปที่นั่นสักพัก ก่อนไปที่ห้องสมุด
I don't know why Chuck insists on keeping it quiet.ผมไม่รู้ ทำไมชัคถึงยืนยันให้เก็บเงียบไว้
I mean, she--she's--she's with Chuck inside a huge mansion.ผมหมายถึง เธออยู่กับชัคในคฤหาสน์หลังใหญ่
I'm sorry. Chuck insisted that I come here today.ฉันขอโทษ ชัค ขอให้ฉันมา ฉันถึงมาที่นี่วันนี้

chuck in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยอมแพ้[v. exp.] (yøm phaē) EN: surrender ; capitulate ; give in ; yield ; give up ; throw in the towel (loc.) ; chuck in the towel ; chuck it in ; throw it in FR: capituler ; se rendre ; abandonner ; jeter l'éponge (loc.) ; abdiquer ; s'incliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck in
Back to top