ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chime in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chime in*, -chime in-

chime in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chime in (phrv.) พูดแทรก See also: พูดขัดจังหวะ
chime in with (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: เหมาะสมกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jingle bells chime In jingle bell timeJingle bells chime In jingle bell time
So next I'll chime in about how it affected our marriage, uh, starting with the, uh, the deceit, why we couldn't tell anyone.แล้วต่อไปฉันจะพูดแทรกขึ้นมาว่า มันผลกระทบ ต่อชีวิตคู่แต่งงานของเรามากแค่ไหน เอ่อ งั้นมาเริ่มตรงที่
♪ Jingle bells chime in jingle bell time ♪# เสียงกระดิ่งของระฆัง เป็นช่วงเวลาของเสียงกระดิ่งดัง #
♪ Jingle bell chime in jingle bell time ♪# เสียงกระดิ่งของระฆัง เป็นช่วงเวลาของเสียงกระดิ่งดัง #
Yeah, and that's where I gotta chime in because, really I wouldn't wanna go in there with that limited amount of information.ใช่ ตอนนี้แหละ ที่ผมต้องขอขัดจังหวะ จริงนะ ถ้าเป็นผม ผมคงไม่อยากไปที่นั่นแน่ ถ้าข้อมูลยังมีจำกัดแค่ที่คุณว่า
What? I'm not allowed to chime in?อะไรล่ะ ผมไม่อนุญาตให้ขุดเข้าไป
Anybody else wanna chime in, go ahead.ใครอยากจะพูดอีกไหม เชิญได้เลย

chime in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chime in
Back to top