ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chief of police

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chief of police*, -chief of police-

chief of police ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
chief of policen. อธิบดีกรมตำรวจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, and sometimes I think she is.{\cHFFFFFF}And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, {\cHFFFFFF}and sometimes I think she is.
I spoke with the chief of police just this morning.ฉันเพิ่งได้พูดกับ หัวหน้าตำรวจ เมี่อเช้านี้.
The Armaments Board, Governor General's Division... of the Interior and Chief of Police as "fees,"สเติร์น กรมสรรพาวุธ... หมาดไทย...
The chief of police and he are now quite close.เผื่ออธิบดีตำรวจกับเค้า/Nสนิทสนมกัน
I hear you'll be the chief of police very soon.ผมได้ยินว่าคุณจะขึ้นเป็นอธิบดีตำรวจเร็วๆนี้
I think the Chief of Police is completely crazy about me.ผมว่านะ นายตำรวจคนนั้น เขาตกหลุมรักผมเข้าแล้ว
I'm gonna need the Chief of Police in my corner.ฉันจำเป็นต้องมีนายอำเภอ ช่วยสนับสนุนฉัน
I hear, the chief of police put a haole on your father's murder investigation.นายหมายถึงอะไร? ผมได้ข่าวมาว่า หัวหน้ากรมตำรวจ สร้างความยุ่งยาก การกับสืบสวนคดีฆาตกรรม พ่อของนาย ข่าวก็คือ
Nathan, when the chief of police dies,เนธาน เมื่อหัวหน้าตำรวจตาย
Nathan, when the chief of police dies. People tend to notice.เนธาน เมื่อหัวหน้าตำรวจตาย ผู้คนจะเริ่มสังเกตุเห็น
Come on, the chief of police is expecting you to show up.ผู้กำกับมาข้าไม่คิดว่าเขาจะมาปรากฎที่นี่
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big.ต้องใช้ลูกเล่นซักหน่อย ในการบอกผู้กำกับการ ว่าลูกน้องของเขาพลาดสิ่งสำคัญ

chief of police ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้กำกับการ (ผกก.)[n.] (phūkamkapkā) EN: director ; superintendent ; head ; person in charge of things ; commander ; chief of police FR: chef [m]

chief of police ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chief of police
Back to top