ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chew on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chew on*, -chew on-

chew on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chew on (phrv.) แทะ See also: กัดซ้ำๆ Syn. bite on
chew on (phrv.) ทบทวน See also: พิจารณาซ้ำ, ไตร่ตรอง Syn. bite on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except, of course, for the guy who offered to chew on my pantyhose!ยกเว้นชายคนนึง เขาขอเีค้ยวถุงน่องของฉัน
I want to bite your cheek and chew on it. It's so fucking cute.ฉันอยากกัดแก้มคุณแล้วเคี้ยว มันน่ารักจริงๆ
Her hair looked so much like licorice, i wanna chew on it till i make myself sick.ผมเธอสีสวยเหมือนลูกชะเอม อยากจะกลืนกินเข้าไปทั้งตัว
Look, I know it's a girlieoffer, but chew on this-โอเค ผมรู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสาว ผมขอคิดก่อน
Look at those cheeks. I just wanna chew on them.ดูที่แก้มสิ เห็นแล้วอยากขย้ำจัง
I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist!และจัดการมันไม่ให้เหลือ บางทีคุณน่าจะจัดการเรื่องตัวเองก่อนนะ
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน
Where I come from, friends don't chew on earlobes.ฉันมาจากที่ที่ เพื่อนไม่กินแฟนเพื่อน
Except gold teeth, I will chew on everything elseนอกจากฟันทองแล้ว ฉันก็เคี้ยวได้ทุกอย่าง
Trolls love to chew on old tires.พวกโทรลล์มันชอบกัดยางรถเก่าๆ
I'm gonna go chew on something that has a face!ฉันเคี้ยวอะไรบางอย่าง ที่มี "Face."
Shirley, chew on a eucalyptus root and--I know it sounds gross-- pig saliva.เชอร์ลีย์ เคี้ยวรากยูคาลิปตัสสิ และฉันรู้ว่ามันหยะแหยง แต่น้ำลายหมูด้วย

chew on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chew on
Back to top