ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheer up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheer up*, -cheer up-

cheer up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheer up (phrv.) รู้สึกร่าเริงขึ้น See also: ทำให้รื่นเริงขึ้น Syn. bear up, brace up, buck up, chirk up, keep up, perk up, spunk up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's eat and cheer up all right?กินซะ แล้วก็ร่าเริงเข้าใว้สิ จริงมั๊ย
You gonna cheer up too?โซซึเกะก็ร่าเริงด้วยสิ
Who'll write some words to cheer up Naoki?ใครจะเป็นคนเขียนข้อความให้กำลังใจนาโอกิบ้าง?
He'll cheer up the minute he hears of Mi-ho's Life Plan.เพื่อสนับสนุนแผนชีวิตของแดวุง อย่างที่คุณปู่กับมิโฮต้องการ
He would be able to cheer up immediately.ทำเป็นเก่งกล้าอยู่นั่นแหละ
I'll bet they'd really cheer up some of my patients.ฉันจะเดิมพันที่พวกเขาต้องการจริงๆเชียร บางส่วนของผู้ป่วยของฉัน.
If you could all just cheer up a bit, that would be better.ขอความกรุณาทุกคนช่วยร่าเริงขึ้นหน่อยก็ดีนะครับ
Cheer up a bit.เอาน่า ร่าเริงหน่อยสิ
Cheer up and do your best!ดีใจด้วย แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีล่ะ
Cheer up buddy. You'll catch you another one.เชียร์ขึ้นเพื่อน คุณจะจับคุณอีกคนหนึ่ง
Cheer up okay. It's over already.ความกล้าของผมจบไปแล้ว
Don't worry too much, Satsuki Nanny's here to help so cheer upอย่าเศร้าไปเลย ยายมาช่วยทำแล้วนะ ร่าเริงหน่อย

cheer up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気を出す[げんきをだす, genkiwodasu] (exp,v5s) to cheer up (often used with command or request form addressing someone else)
元気付ける;元気づける[げんきづける, genkidukeru] (v1,vt) to pep up; to cheer up
奮い立つ[ふるいたつ, furuitatsu] (v5t,vi) to cheer up
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up
気分が弾む[きぶんがはずむ, kibungahazumu] (exp,v5m) to cheer up
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
がっかりするな[, gakkarisuruna] (exp) cheer up!
元気出せよ[げんきだせよ, genkidaseyo] (exp) lighten up!; cheer up!
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
幸いあれ[さいわいあれ, saiwaiare] (exp) Be happy!; Cheer up!

cheer up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight ; cheer up ; make feel good FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheer up
Back to top