ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch on*, -catch on-

catch on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch on (phrv.) เข้าใจ Syn. latch on
catch on (phrv.) ได้รับความนิยม See also: กลายเป็นที่รู้จักกันดี Syn. take on
catch on (phrv.) เข้าใจสิ่งที่พูด (คำพูดตลก) Syn. latch on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn´t know it was gonna catch on like it did.ไม่คิดว่าจะติดปากขนาดนี้
The bad news is, you're probably gonna catch on fire, but not if you take a few precautions.แต่โชคร้ายที่ไปจับลูกบอลไฟ แต่ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อน... ถุงมือเตาอบ
Fairly certain it will catch on as it fills a desperate need.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเดี๋ยวก็ติดปากกัน เพราะมันเป็นที่ต้องการ
Now, there is a mouthful that no one will catch on to unless you actually read the paper.และความเป็นไปได้ของ การละเมิดอำนาจทั่วโลก. ขณะนี้มีคำหนึ่งที่ ไม่มีใครจะจับไป จริงถ้าคุณอ่านกระดาษ
Feel it catch on the lock rod.ให้รู้สึกว่ามันติดแกนล็อค
Did you really catch on to Sung Min Woo's Achilles' Heel?หรือว่าเธอจะรู้จุดอ่อนของซองมินอูจริงๆ?
You keep thinking like that, your hat's gonna catch on fire.-ใช้สมองมากๆระวังหัวจะไฟลุกนะ
And we decided that leg warmers were more likely to catch on than reindeer sweaters.และเราก็ตัดสินใจกันแล้วนี่ ว่าปลอกสวมขา มันดูดีกว่า เสื้อถักเรนเดียร์
You catch on fast. son.แกเรียนรู้ได้เร็วมากไอ่ลูกชาย
They're gonna catch on it's a forgery.พวกนั้นอาจจะจับได้ว่ามีการปลอม
But if we were to marry quickly no one would catch on to the sad truth the child ain't mine.แต่ถ้าเรารีบแต่งงานกัน จะไม่มีใครรู้ความจริงอันน่าเศร้า ว่าเด็กไม่ใช่ลูกฉัน
Did Jason's house catch on fire?ที่บ้านเจสัน ไฟไหม้?

catch on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, 吃布] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener)

catch on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の巡りが悪い[ちのめぐりがわるい, chinomegurigawarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
血の巡りの悪い[ちのめぐりのわるい, chinomegurinowarui] (exp) dim-witted; slow to catch on
野締め[のじめ, nojime] (n,adj-no) (1) killing one's catch on the spot (e.g. a bird); (2) killing a fish immediately to preserve its freshness
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)
[, yo] (prt) (1) (at sentence end) indicates certainty, emphasis, contempt, request, etc.; (2) (after a noun) used when calling out to someone; (3) (in mid-sentence) used to catch one's breath or get someone's attention; (int) (4) yo!; (P)
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away
息を殺す[いきをころす, ikiwokorosu] (exp,v5s) to hold one's breath; to catch one's breath
目につく;目に付く;眼につく;眼に付く[めにつく, menitsuku] (v5k) to be noticeable; to notice; to catch one's eye
目に留まる;目に止まる;目にとまる[めにとまる, menitomaru] (exp,v5r) to catch one's attention

catch on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รับลูก[v. exp.] (rap lūk) EN: catch on ; take up FR:
ติดลมบน[v. exp.] (titlom bon) EN: have momentum ; get momentum ; take off ; catch on ; be catching on FR:
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression ; be on one's lips FR:
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable FR: être bien établi sur le marché
โดนใจ[v.] (dōn jai) EN: be to one's taste ; catch one's fancy ; take one's fancy ; please ; be to one's liking ; resonate with FR:
จับความ[v.] (japkhwām) EN: understand ; catch one's drift FR:
สะดุด[v.] (sadut) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against ; trip over FR: buter ; trébucher ; achopper ; heurter
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind FR: faire réfléchir
ตรึงตา[v. exp.] (treung tā) EN: please the eye ; be pleased with ; catch one's eyes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch on
Back to top