ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry on with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry on with*, -carry on with-

carry on with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry on with (phrv.) ดำเนินต่อไป (มักเป็นการเริ่มกระทำหลังจากชะงักหรือหยุดไป) See also: ทำต่อไป, จัดการต่อไป Syn. carry on
carry on with (phrv.) มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ Syn. carry on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bribed him once a week so I could carry on with business.ฉันติดสินบนเขาสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้ฉันสามารถดำเนินธุรกิจได้
We have to carry on with our lives as if nothing has happened.เราต้องทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
You might have the rest of the team convinced to carry on with this job.คุณอาจจะมีส่วนที่เหลือของทีมเชื่อมั่นในการดำเนินการกับงานนี้
I don't care what woman you carry on with at night, as long as you... show up for duty in the morning.นี่อยากจะมารื้อฟื้นกฎเก่าๆ เลยไปฝึกพูดมาหรือ ฉันอยากจ.. จะ...
If you want to carry on with a lover in my kitchen then...ถ้าเธออยากจะำทำแบบนั้นกับคนรักในครัวของฉันก็...
Then carry on with your appointment with Volpony, please.เชิญคุณอยู่กับโวลโพนีตามสบายเลยนะครับ
That's all you guys need to know. Carry on with it.พวกแกควรจะรู้ไว้และทำมันต่อไป
You'll let me carry on with my plan?พ่อจะให้ผมทำตามแผนนี้หรอครับ?
Now, because of his words, I can carry on with the plan?แต่ตอนนี้ เพราะคำพูดของเขา ผมถึงจะสามารถดำเนินการแผนนี้ได้งั้นเหรอ?
I am trying to maintain a stiff British upper lip, but how can I keep calm and carry on with those two here?ฉันพยายามจะดัดเสียงให้เป็นแบบบริติช แต่ฉันจะทนทำมันไปได้ยังไง ถ้าสองคนนั้นอยู่ที่นี่
It's not normal for a kid to carry on with this rubbish.มันไม่ปกติที่เด็กจะหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ
I don't know how to carry on without him guiding me.ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ถ้าไม่มีเขาคอยชี้แนะให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry on with
Back to top