ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call girl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call girl*, -call girl-

call girl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call girl (n.) หญิงขายบริการที่ใช้โทรเรียกทางโทรศัพท์ See also: นางทางโทรศัพท์
call girl (sl.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, นางทางโทรศัพท์
English-Thai: HOPE Dictionary
call girln. นางทางโทรศัพท์,โสเภณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call girlนางทางโทรศัพท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, when you're talking about that much money, 10 grand for a call girl is like decidingคุณก็น่าจะรู้ เมื่อพูดถึงเงินจำนวนมากขนานนั้น หนึ่งหมื่นสำหรับเพื่อนเที่ยวเป็นเหมือนการแก้ปัญหา
To that high-Priced call girl friend of hers?เรียกเพื่อนสาวของเธอมาใช้บริการ
Taking a call girl to an STD fair.ควงสาวบริการไปงาน STD
That, uh, call girl from the hotel is a perfect example of what I'm talking about.เรื่องนั้น.. นางทางโทรศัพท์ที่โรงแรมน่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึง
I pity the fool who tries to hire a call girl in Manhattan this weekend.ฉันสงสารคนโง่ที่พยาม จะจ้างสาวไซด์ไลน์ ในแมนแฮตตันสัปดาห์นี้
I based my generosity on the salary of a hotel maid, not a high-priced call girl with a taste for Fabergé eggs.ฉันคำนวณความกรุณานั้น บนเงินเดือนของแม่บ้านโรงแรม ไม่ใช่โสเภณีค่าตัวสูง ที่มีรสนิยมเรื่องไข่ฟาเบอร์เช
So said the sad little Russian call girl as she was deported for identity fraud.ดังที่โสเภณีรัสเซีย ผู้โศกเศร้ากล่าวไว้ เมื่อเธอถูกเนรเทศ ข้อหาปลอมแปลงตัวตน
A call girl gets murdered.คุณตัวทางโทรศัพท์ถูกฆาตรกรรม
She works in the call girl club that I run while she does idol work.เธอทำงานขายตัวในคลับที่ฉันดูแล แล้วก็ทำงานไอดอลไปด้วย
Your girlfriend dresses like a high-class call girl.ก็แฟนนายแต่งตัวเหมือนกะหรี่ชั้นสูงเองนี่หว่า
At some point, every call girl,เมื่อถึงจุดหนึ่ง สำหรับพวกเธอแล้ว
Sexual he did with this call girl.เพศสัมพันธ์ระหว่างเขากับหญิงบริการ

call girl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コールガール[, ko-ruga-ru] (n) call girl
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)

call girl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นางทางโทรศัพท์[n. exp.] (nāng thāng ) EN: call girl FR: call-girl [f] (anglic.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]

call girl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Callgirl {n}call girl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call girl
Back to top