ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring over*, -bring over-

bring over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring over (phrv.) พาไปบ้าน Syn. bring around, bring round, call by
bring over (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น See also: เดินทางไปถิ่นอื่นหรือประเทศอื่น Syn. come over
bring over (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring round
bring over (phrv.) ย้าย(บางสิ่ง)ไปอีกด้านของเรือ (การแล่นเรือ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jonesy, bring over a pitcher of lime and gin.โจนส์ สั่งน้ำมะนาวกับยีน
When Home Sec asked me who I wanted to bring over from the Bureau, your name was at the top of the list.ตอนที่รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ถามฉันว่า ต้องการใคร จากกระทรวง ชื่อของคุณอยู่ หัวบัญชีรายชื่อ
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอให้ฉันช่วยเอาของที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยตัวเองมาให้
Your dad asked me to bring over all my stuff on homeschooling.พ่อของเธอขอร้องฉันให้มาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องการเรียนหนังสือที่บ้าน
He asked a fellow Korean to help bring over some money...เขาขอร้องให้เพื่อนชาวเกาหลี ช่วยนำเงินออกมาให้..
I'll bring over all the food.ตอนนี้ เธออย่าไปไหนนะ
First of all, order a hundred roses, and contact the jewelry shop and have them bring over a catalog of new items.อย่างแรก สั่งดอกกุหลาบ 100 ดอก แล้วก็ ติดต่อร้านเครื่องประดับ เอาของใหม่จากแคตตาลอกมาเลย
Lynette asked me to bring over this birthday card that got delivered to her house by mistake.ลินเนท วานให้ฉัน เอาการ์ดวันเกิดมาให้น่ะ มันส่งผิดมาที่บ้านเธอ
Can you bring over Ye Eun's pajamas and teddy bear?คุณช่วยหยิบชุดนอนกับตุ๊กตาหมีของเยอึนมาที่นี่ได้มั้ย?
I'll just... bring over the appropriate forms and you can fill out an IFR flight plan in no time at all.ผมจะเอาเอกสารพิเศษมา คุณจะได้กรอกเพื่อออกเครื่องเมื่อใดก็ได้ละกัน
I had Anderson bring over some of the files.ผมให้แอนเดอร์สัน เอาเอกสารมาให้
Yeah, maybe you could bring over your leftover pint of ice cream.ใช่ บางทีพี่น่าจะ เอาไอศครีมที่เหลือไปด้วย

bring over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抱き込む;抱込む[だきこむ, dakikomu] (v5m,vt) (1) to hold in one's arms; (2) to bring over a person to one's side; to involve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring over
Back to top