ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bowlegs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bowlegs*, -bowlegs-

bowlegs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bowlegs (adj.) (ขา) โค้งออกด้านนอก See also: (ขา) โก่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]

bowlegs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鰐足[わにあし, waniashi] (n) bowlegs; knock-kneed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bowlegs
Back to top