ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bow in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bow in*, -bow in-

bow in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bow in (phrv.) โค้งให้อย่างสุภาพ See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ Syn. bow out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please let me go. You have to receive a bow in welcome.ปล่อยข้าเถอะ ท่านต้องรับคารวะ
I mean you were the cute little girl next door who used to dance around all day in a tutu with a big pink bow in her hair.ผมหมายถึง คุณเป็นเด็กสาวน่ารักข้างบ้าน ใส่กระโปรงบานๆเต้นรำทั้งวัน บนผมติดโบว์สีชมพูอันเป้ง
You are expected to bow in my presence, Captain Carter.เจ้าต้องคำนับ เมื่ออยู่ต่อหน้าข้าผู้กองคาร์เตอร์
Keep your elbow in, gun tight to your shoulder, and watch for the kick.เอาปืนยึดไว้กับไหล่ให้แน่น ระวังปืนถีบด้วย
You got to clean these dishes, you got to put your elbow in these dishes, you hear me? You know that nigger, don't you?แกรู้จักไอ้ดำนั้นใช่มั้ย
You've got a Japanese tattoo in the crook of your elbow in the name Akako.คุณมีรอยสักภาษาญี่ปุ่นตรงข้อศอกไง เขียนว่าอาคาโกะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bow in
Back to top