ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bother with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bother with*, -bother with-

bother with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bother with (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You needn't bother with them all at once.เเต่ไม่จําเป็นต้องเรียกเต็มยศ เรียกสั้นๆ ว่า "เเม็กซิม" ก็ได้
He's had a spot of bother with lawyers in the past.เขามีจุดของความรำคาญ กับนักกฎหมายในอดีต
Old men like me don't bother with making points. There's no point.คนแก่อย่างฉันไม่ลำบากกับการสื่อความหรอก
I don't know why we bother with these things anymore.ผมไม่ทราบว่าทำไมเรารำคาญกับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป
Don't bother with such an unscientific thing.อย่าเชื่อศาสตร์หลอกๆพวกนี้ดีกว่านะ
Once they're in, they don't bother with any small stuff.พวกมันมีกี่คน เมื่อพวกมันเข้ามา
We didn't do world markets, didn't bother with taxes and it was still a pain in the ass.เราไม่ได้เล่นตลาดโลก ไม่ยุ่งกับภาษี แต่ก็ยังไม่วายโดนจนได้
Don't bother with any more dialysis.ไม่ต้องตรวจเนื้อเยื่ออะไรอีกแล้ว
So you don't really have to bother with reality.งั้นคุณก็ไม่ยี่หระกับความจริงละสิ
Why bother with fuming?ทำไมถึงจะใช้แบบไอระเหย?
I mean,the only time they ever bother with us is if they think they can get us in bed.เวลาเดียวที่พวกเขาจะสนใจเราก็คือเวลาที่เขาอยากใช้เราบนเตียง
Don't bother with the trip I'll take care of your waterworksอย่าเพิ่งเบื่อสิคะ ข้าจะรินเหล้าให้ท่านดื่มเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bother with
Back to top