ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bother about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bother about*, -bother about-

bother about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bother about (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยในเรื่อง Syn. bother with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't bother about him, I tell you, he can't come to any harm. He'll find his own way back!ไม่ต้องห่วงมันหรอก เดี๋ยวมันก็หาทางกลับมาได้เอง
Don't even bother about a belt.don't even bother about a belt.
But I'm sure Hanazawa-san won't even bother about girls like her.มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอ ได้โปรดออกไปเดี๋ยวนี้
After your career fails, your friends don't bother about you, the women who only love money don't bother about you too,ความผูำกพันธ์ของฉัน, ฉันสูญเสียมันทุกอย่าง ครอบครัวของฉัน เพื่อนของฉัน และเด็กผู้หญิง ฉันทุกข์ใจมากๆ เมื่อฉันคิดถึงมันตอนนี้
He's an ordinary person that you needn't bother about.เขาก็แค่คนธรรมดาทั่วไป นายไม่จำเป็นต้องสนใจหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bother about
Back to top