ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blame on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blame on*, -blame on-

blame on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blame on (phrv.) ตำหนิ See also: กล่าวโทษว่าเกิดจาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซัด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ป้ายความผิด, ซัดทอด, โยนความผิด
ป้ายความผิด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ซัดทอด, โยนความผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ
I'm not trying to put the blame on youฉันไม่อยากยัดเยียด ความผิดนี้ให้นาย
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ
You know, there's a lot of people out there looking for answers, wanting to place blame on someone.คุณรู้นี่ มีผู้คนมากมายข้างนอก ที่มองหาคำตอบ ต้องการที่จะโทษใครซักคน
So another one of your errors in judgment bites you have and you think you can lay the blame on me.แล้วยังไง, อาจจะเป็นใครสักคน ที่ย้อนกลับมาทำลายคุณ และคุณคิดว่าคุณจะใส่ร้ายฉันได้เหรอ
You brought the body here in an attempt to place the blame on Masaru-san, right?คุณนำร่างมาไว้ที่นี่ ก็เพื่อที่จะโยนความผิดให้มาซารุซังใช่ไหมครับ?
I'm sure that agent you're hanging all the blame on will have no problem backing me up on that.ฉันแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่คนนั้น จะต้องตำหนิเอาโทษ จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ถ้าสนับสนุนกับเรื่องนั้น
Don't put the blame on others.อย่าโยนความผิดให้คนอื่นสิ
Putting the blame on others won't solve anything.การโทษคนอื่นมันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรหรอกนะ
People say that you put the blame on her.เขาจะพูดกันว่านายโยนความผิดให้เธอ
Well, I would say that there was some blame on both sides.เอ่อ อยากจะบอกว่ามันก็ผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย
Don't put the blame on Mame here, Mr. Harmon.อย่าโทษฉัน คุณฮาร์มอน

blame on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跳ね掛ける;跳ねかける[はねかける, hanekakeru] (v1) to splash; to blame on
我が身を恨む[わがみをうらむ, wagamiwouramu] (exp,v5m) to blame oneself
所為にする[せいにする, seinisuru] (exp,vs-i) (uk) to lay the blame on; to put the fault on

blame on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against ; put the blame on ; be hard on FR: condamner ; blâmer
ซัดทอด[v.] (satthøt) EN: implicate ; blame on the other ; impeach ; accuse FR: rejeter la responsabilité sur
โยนความผิด[v. exp.] (yōn khwāmph) EN: throw the blame on FR: rejeter la responsabilité (sur)
โทษตัวเอง[v. exp.] (thōt tūa-ēn) EN: blame oneself FR:

blame on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blame on
Back to top