ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beat in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beat in*, -beat in-

beat in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat in (phrv.) ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน
beat in (phrv.) ตีให้บาดเจ็บ See also: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย Syn. bash in, crush in
beat in (phrv.) สอนด้วยการบังคับ See also: ยัดเยียดคำสั่งสอน Syn. hammer in
beat into (phrv.) ตีให้เข้ากัน See also: ผสมด้วยการตี
beat into (phrv.) บังคับให้ทำ See also: บีบให้ทำ
beat into (phrv.) สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ See also: สอนด้วยการบังคับ Syn. hammer into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To talk. Who do you think I'll have to beat in the race? Ngaara and Kahumea.เพื่อพูดกับแกคิดว่า ข้าต้องชนะใครในการแข่งขัน
Your sis ran away while I got beat In a cab, no less.พี่เธอวิ่งหนีขึ้นแท็กซี่ไปตอนที่ฉันถูกซ้อมน่ะสิ
Gettin' beat in the middle of the night, how do you like it, Roger? You like that?ถูกฟาดกลางดึกเป็นยังไง โรเจอร์ ชอบหรือเปล่า
Hey, I know how you feel. I was beat in tic-tac-toe by a chicken.ตอนชั้นเล่น โอ เอ็กซ์ แพ้ไก่้อ่ะ
"And the beat in your heart.""และเสียงในหัวใจเธอ"
And she was beat in exactly the same manner as our current victims.และเธอถูกทำร้ายแบบเดียวกับเหยื่อของเรา
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้นในโลกใบนี้หรือเปล่า
Can you hear my heart beat in this world?เธอได้ยินเสียงหัวใจฉันเต้น ในโลกใบนี้หรือเปล่า
If you warm the bowl slightly before you beat in the egg yolk, it changes everything.ถ้าคุณอุ่นถ้วยนิดหน่อย ก่อนที่จะตีไข่แดง มันเปลี่ยนทุกอย่าง
I have a man to beat in pool while wearing shorts.ผมต้องไปใส่กางเกงขาสั้น เพื่อโค่นตาแก่คนนึง
♪ I'm going to rap to the beat in a rapping way ♪* I'm going to rap to the beat in a rapping way *
They are the only guys we ever actually managed to beat in a fair fight.พวกนั้นเป็นพวกที่เราเคยรบชนะมาก่อน

beat in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape

beat in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beat in
Back to top