ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be round*, -be round-

be round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be round (phrv.) มาถึงบ้าน See also: กลับถึงบ้าน, ถึง Syn. be over
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา
My breast will get bigger, and my hip will be round too, and even my teeth will grow again.หน้าอกฉันจะโตขึ้น และสะโพกก็จะกลมด้วย แล้วฟันก็จะโตอีก
That's fine, but my fitter will be round here tomorrow to rip out that window.โทษทีนะ ฉันขอพูดให้ชัดเจน ฉันไม่อยากได้หน้าต่างห่วย ๆ ของคุณ แล้วทำไมคุณถึงไม่คิดแบบนั้น
My guess would be rounding second base.ผมเดาว่าเขาคงอยู่ที่ ฐานที่สอง
I believe should be rounded up and shipped off immediately.ที่เราควรเตะโด่ง แบบนั้นได้
It's supposed to be round, right?ฮะ มันควรจะเป็นรอบๆใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be round
Back to top