ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be related to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be related to*, -be related to-

be related to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be related to (phrv.) เป็นญาติกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Come on, not everything I do and say need to be related to that sort of thingไม่เอาน่า ใช่ทุกอย่างที่ฉันพูดและทำจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนั้นซะหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But how did Sudan happen, ma'am? Could it possibly be related to dictatorships...มันอาจเป็นเพราะเผด็จการ ที่เราให้การสนับสนุนมานาน
This man better be related to you by blood because this is fucking nuts.หมอนี่คงต้องเป็นญาติคุณโดยสายเลือด เพราะนี่มันบ้ามาก
That rocket must be related to it.ถ้าเป็นยังงั้น จรวดของเธอก็ต้องถูกเอาไปใช้เป็นอาวุธนะ
Now? ! CTU thinks this may be related to the summit.CTU คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการลงนาม
Couldn't be related to you.ไม่น่าเป็นน้องเธอเลย
Clever wordplay. I like it. You must be related to me.เล่นคำได้ฉลาด พ่อชอบมากนะ ลูกต้องได้มันมาจากพ่อแน่
You know, I couldn't help but notice but you wouldn't happen to be related to the Maurice Fischer, would you?คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถช่วย แต่สังเกตเห็น ... ... แต่คุณจะไม่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับมอริสฟิสเชอร์, คุณจะ?
He must be related to one of the dead girls'เขาต้องเกี่ยวข้องกับหนึ่งในเด็กผู้หญิงที่ตาย
You're probably wondering how you could be related to someone who's so socially awkward.เธออาจจะสงสัยว่า เธอจะเป็นญาติกับ คนที่ไม่ค่อยชินกับสังคมได้ยังไง
Could it be related to a current story?มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันหรือไม่?
State Police believe the murder of Miss McClintock to be related to a half dozen other killings up and down the Central Coast that have--ตำรวจเชื่อว่าคดีฆาตกรรม นส.แม็คคลินทอค เกี่ยวข้องกับอีก 6 คดีฆาตกรรม ที่เกิดขึ้นบริเวณเหนือจรดใต้ ชายฝังเซนทรัลโคสต์
You wouldn't happen to be related to the Haddocks of Marlinspike Hall, would you?นี่คุณคงไม่บังเอิญเป็นญาติของแฮดดอกค์ แห่งคฤหาสน์ มาเลงค์สปาซ ใช่มั้ย

be related to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縁に繋がる[えんにつながる, ennitsunagaru] (exp,v5r) to be related to someone by blood
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r,vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P)
纏わる;纏る(io)[まつわる, matsuwaru] (v5r,vi) to be related to; to concern; to be associated with

be related to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เป็นญาติกัน[v. exp.] (pen yāt kan) EN: be related to ; have an affinity with FR:
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to FR: courtiser ; faire la cour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be related to
Back to top