ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be out in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be out in*, -be out in-

be out in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be out in (phrv.) ทำผิดพลาด See also: ทำผิด Syn. throw out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep them there. I'll be out in about 15, 20 minutes.ให้อยู่ที่นั่นกันก่อน เดี๋ยวผมไปถึงอีกราวๆ...
But Dr Sandler says you'll be out in a week. Isn't that wonderful?แต่หมอแซนดเลอร์บอกว่าคุณจะ กลับบ้านได้ใน 1 อาทิตย์ เยี่ยมมั้ยคะ
Nothing serious. He'll be out in a few days.ไม่มีอะไรเลวร้ายหรอก เขาคงอยู่ที่นั่นสัก 2-3 วันน่ะ
I'm not superstitious, but are you sure you're supposed to be out in the daylight?ฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนะ ว่าแต่ท่านออกมาโดนแดดได้ด้วยเหรอ
I'll be out in five minutes. Stand where I can see you.ฉันจะออกมาในห้านาที ยืนอยู่ตรงที่ฉันมองเห็นได้
I'll be out in a monthอีกเดือนเดียวฉันจะได้ออกไป
I'll be out in a month In exactly one monthอีกเดือนเดียวฉันจะได้ออกไป อีกเดือนเดียวเท่านั้น
We just talked to your doctor, and you're going to be out in a few days. You're fine.และอีก 2-3 วันคุณจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว คุณไม่เป็นอะไรค่ะ
Well, Johnny Cash will be out in just a minute.จอห์นมาแน่ แต่ต้องรอสักครู่
Then you'll be out in plenty of time.นายมีเวลาเหลือเฟือแน่
I'm going to be out in 16 months.ผมต้องออกไปใน 16 เดือนนี้แน่ๆ
She'll be out in a moment.เดี๋ยวเธอออกไป / ผมขอ..

be out in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
路頭に迷う[ろとうにまよう, rotounimayou] (exp,v5u) to be adrift in the streets; to be out in the cold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be out in
Back to top