ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be delighted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be delighted*, -be delighted-

be delighted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่มชื่น (v.) be delighted See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry Syn. สดชื่น, อิ่มเอิบ, รื่นเริง, ร่าเริง, ผ่องใส, แจ่มใส, เบิกบาน, สดชื่น Ops. หม่นหมอง
ตื้นตัน (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ
ตื้นตันใจ (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง
ปรีดา (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
ปรีดิ์ (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
ปลาบปลื้ม (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ
ปลื้มเปรม (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มปิติ
ปีติยินดี (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, be proud of oneself Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ
ยินดี (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, อิ่มเอม, สุขใจ Ops. เสียใจ
สดชื่น (v.) be delighted See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry Syn. ชื่นบาน, ชื่นมื่น Ops. หดหู่
สุขใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, be proud of oneself Syn. อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
สุขใจ (v.) be delighted See also: rejoice, be pleased, be glad, be joyful Syn. ปรีดิ์, ดีใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, ยินดี, อิ่มเอม Ops. เสียใจ
อิ่มอกอิ่มใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be glad, be proud of oneself Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี
อิ่มเอม (v.) be delighted See also: be pleased
เบิกบานใจ (v.) be delighted See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส
แช่มชื่น (v.) be delighted See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful Syn. สดใส, สบายใจ, แจ่มใส

be delighted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P)

be delighted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
อิ่มเอม[v.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased FR:
อิ่มอกอิ่มใจ[v.] (im-ok-imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself FR:
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
โมทนา[v.] (mōthanā) EN: be pleased ; rejoice ; be delighted ; delight (in) ; be gratified FR: apprécier ; rendre grâce
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy ; be pleased FR: être ravi ; être enchanté ; être aux anges ; rayonner de joie
ปลื้มเปรม[v.] (pleūmprēm) EN: be delighted FR:
ประลุง[v.] (pralung) EN: be delighted FR:
เปรมใจ[adj.] (prēmjai) EN: be delighted ; be pleased FR:
เปรมปรีดิ์[v.] (prēm prī) EN: be overjoyed ; rejoice ; be delighted FR:
ปรีดา[v.] (prīdā) EN: be delighted ; be glad ; be happy ; be pleased FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be delighted
Back to top