ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be an eyesore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be an eyesore*, -be an eyesore-

be an eyesore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
ดูไม่ได้[v. exp.] (dū mai dāi) EN: be an eyesore FR:
ขัดตา[v.] (khattā) EN: be unpleasant to look at ; be offensive to the eye ; be an eyesore ; be an unpleasant sight FR: être déplaisant à la vue
เคืองตา[v. exp.] (kheūang tā) EN: be irritating to the eyes ; be an eyesore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be an eyesore
Back to top