ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bash up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bash up*, -bash up-

bash up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bash up (phrv.) ทุบให้พัง See also: ทุบจนบุบบี้ Syn. smash up
bash up (phrv.) ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทุบอย่างแรง Syn. beat up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bash up
Back to top