ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barge into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barge into*, -barge into-

barge into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barge into (phrv.) โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ) See also: พรวดพราดเข้ามา
barge into (phrv.) ชน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระแทก
barge into (phrv.) ขัดคอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ขัดจังหวะ (การพูด)
barge into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
However, that woman... is not the same woman who would barge into my thoughts and hurt my pride.ไม่ว่ายังไง ผู้หญิงคนนั้น ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่เข้ามาในความคิดของฉัน และทำให้เกียรติยศของฉันเสื่อมเสียได้
I just had like 14 DEA agents barge into my office, screaming and yelling at me, and they were swarming all over the warehouse, okay?ฉันเพิ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ป.ป.ส.14 คนเห็นจะได้ บุกเข้ามาในห้องทำงานของฉัน ตะคอกและขู่บังคับฉัน และพวกเขารื้อค้นคลังสินค้า ทุกซอกทุกมุม
I told you never to barge into my office.ผมบอกคุณไม่เคยไป เรือเข้าไปในห้องทำงานของฉัน.

barge into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barge into
Back to top