ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awake to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awake to*, -awake to-

awake to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awake to (phrv.) ตระหนักถึง See also: เริ่มเข้าใจ Syn. wake to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, he's not gonna be awake to tell us where it hurts-ฉันหมายความว่าถึงเขาคงไม่ฟื้น ขึ้นมาบอกเราว่าเจ็บตรงไหน
I'm just glad he wasn't awake to see that landing.ข้าดีใจอยู่ลึกๆ ที่เขาไม่ได้ตื่นมาดูการลงจอดนั่น
If you were to go to sleep one night and awake to find, that by some unknown agency you had been transported to a cold, dark cave, the rational mind provides for one of only five possible explanations.หากคืนหนึ่งคุณกำลังจะเข้านอน และตื่นขึ้นมาอยู่ที่ที่ไม่รู้จัก คุณถูกส่งมาอยู่ที่ถ้ำมืดๆ หนาวเย็น
I'm too awake to sleep.ฉันตื่นขึ้นมาเกินไปที่จะนอนหลับ
Not even Harry Potter could keep him awake tonight.แม้แต่แฮรี่ พอตเตอร์ก้อปลุกเค้า ให้ตื่นไม่ได้หรอกคืนนี้
All right, Chris, maybe stay awake tonight, you know? Just for a change of pace.เอาล่ะ คริส คืนนี้ไม่นอนดีกว่า เผื่องานเข้า

awake to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利に聡い[りにさとい, rinisatoi] (adj-i) wide-awake to one's interests

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awake to
Back to top