ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avengement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avengement*, -avengement-

avengement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avengement (n.) การแก้แค้น See also: การล้างแค้น Syn. repetition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avengement
Back to top