ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at times

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at times*, -at times-

at times ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at times (idm.) บางครั้ง See also: บางคราว
at times (idm.) บางครั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe afraid at times But I was never ashamed.ถึงแม้จะกลัวในบางครั้ง แต่ฉันไม่เคยอายจริงๆ
I guess the military is living luxuriously even at times like thisฉันว่าพวกทหารต้องอยู่อย่างหรู แม้แต่ช่วงเวลาอย่างนี้แน่
People meet their knights in shining armor at times like this.คนเราจะเจออัศวินขี่ม้าขาวก็เวลาแบบนี้แหละ
I'm usually all for a stimulating conversation at times like this.โดยปกติผมจะใช้เวลาในการสนธนาค่อนข้างมาก ในเวลาแบบนี้
So if at times his behavior seems a little strange, try to remember the grief he's carrying.ดังนั้นถ้าบางครั้ง เขาอาจจะดูแปลกๆ ไปบ้าง พยายามคิดถึงความเศร้า ที่เขาแบกรับไว้อยู่
Isn't it that you need Geum Jan Di more at times like this?ในเวลานี้ยังต้องการกึม จันดีอยู่อีกไหม?
She was just very complicated and selfish and at times not very kind, but very sexy and seductive.เธอเป็นคนเข้าใจยาก และเห็นแก่ตัว บางทีก็ใจร้ายด้วย แต่เซ็กซี่ และยั่วยวนสุดๆ
They only gather like this at times of great catastrophe...พวกเขามารวมตัวกัน ในช่วงเวลาภัยพิบัติใหญ่เท่านั้น
I'm surprisingly calm at times like this. Has piloting become natural to me?อาจจะแปลก แต่มันทำให้เรารู้สึกสบายใจ
I know at times I mess around with you guys for fun.ฉันรู้ ว่าเธอเล่นกันสนุกสนานยังไง
In households like ours where offspring are precious, weddings are pushed forward at times like this.ในบ้านเราที่ถือว่าลูกเป็นของมีค่า การจัดงานแต่งงานในเวลาอย่างนี้
You promised me that you would tell me where he was at times like this.คุณสัญญาว่าจะบอกฉันว่าเค้าอยูไหน ทำไมคุณเพิ่งมาตอนนี้?

at times ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully
折り節;折節[おりふし, orifushi] (adv,n) occasionally; at times; the season; from time to time
時々(P);時時;時どき[ときどき, tokidoki] (adv,n,adj-no) sometimes; at times; (P)
時には[ときには, tokiniha] (exp,adv) at times; occasionally; (P)

at times ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
ขยักขย่อน[adv.] (khayakkhayǿ) EN: intermittently ; in fits and starts ; at times FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at times
Back to top