ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at most

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at most*, -at most-

at most ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at most (idm.) ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด See also: ที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว
And reflect at most credit to yourself, your crew and the Federation.และยังสะท้อนให้เห็นถึงเกียรติภูมิของท่าน ลูกเรือ และสหพันธรัฐ
Dummy System has at most 208 seconds of active time remaining. Doesn't matter.ดัมมี่ซิสเตม เหลือเวลาทำงานอีก 208 วินาที
You then is licorice root at most that is a female lead actress friend similar.เธžเธตเนˆ เธœเธกเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธœเธกเธ„เธดเธ”เธ–เธถเธ‡เน€เธ˜เธญ เนเธ•เนˆเน€เธ˜เธญเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธกเธฒเธ—เธตเนˆเธšเน‰เธฒเ
You know it lasts a few minutes at most before you fry.คุณก็รู้ว่า ออกไปได้อย่างมากแค่ 1-2 นาที ก่อนจะไหม้เกรียม
At most you got muscles.ไม่ใช่ อย่างมากแกก็มีกล้ามต่างหาก
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ...
It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด
Your first client had an idea of women that most of us do not shareไคลเอ็นท์แรกของคุณ ... . ...มีแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดของผู้หญิง that most ของเราไม่แชร์
I stayed at the squat most of the time.ฉันอยู่ที่หมอบ เวลาส่วนใหญ่ของ
An hour. Two, at most.1 ชั่วโมง อย่างเก่งก็ 2

at most ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充其量[chōng qí liàng, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ, 充其量] at most; at best
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
顶多[dǐng duō, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ, 顶多 / 頂多] at most; at best

at most ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
高が[たかが, takaga] (adv) (uk) it's only ... (something); at most
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P)
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P)
高々;高高[たかだか, takadaka] (adv) very high; at most; at best

at most ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างเก่ง[X] (yāng keng) EN: at most ; at best FR: au mieux
อย่างมาก[adv.] (yāng māk) EN: at most ; extremely ; exceedingly ; substantially ; considerably ; a great deal FR: au plus ; tout au plus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at most
Back to top