ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ahead of time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ahead of time*, -ahead of time-

ahead of time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ahead of time (idm.) ก่อนเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to talk to her ahead of time before the race.ชั้นอยากจะคุยสักนิดก่อนเริ่มแข่ง
People feel so guilty that we're cleaning up their mess, that they clean up half of it ahead of time and then they give us free stuff!ผู้คนเขารู้สึกผิดมากที่เราไป ทำความสะัอาดอะไรๆ ที่เขาทำสกปรกเอาไว้ แล้วพวกเขาก็เสียเวลามากๆ ในการทำความสะอาดข้าวของตัวเอง เลยยกพวกมันมาให้ซะฟรีๆ!
Let me thank you ahead of time for guarding us all from the perils beyond the wall--ให้ข้าขอบใจเจ้าล่วงหน้า ที่คุ้มครองพวกเราจาก อันตรายที่อยู่โพ้นกำแพงนั่น
Why didn't you tell me ahead of time when you would come back?ทำไมพ่อไม่บอกหนูล่วงหน้าล่ะคะ ว่าพ่อจะกลับมา?
I usually get a call ahead of time for that.ปกติแล้วฉันจะได้รับการโทรแจ้งล่วงหน้าก่อน
Matthew, we're gonna need to get you into position ahead of time before Lily leaves the room.คุณต้องประจำอยู่ในตำแหน่งของคุณ ก่อนถึงเวลาที่ลิลลี่จะออกจากห้อง
My apologies for not calling ahead of time.ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้โทรมาบอกก่อน
Let's just say that the government has a special device that allows me to know what's gonna happen ahead of time.Don't answer it. I'II prove it to you. That's your friend Beth caIIing.
He's go to motels ahead of time, replace the sheets with leak-proof medical grade linen, so he wouldn't leave any blood evidence.โรงแรมที่เขาเคยไปก่อนหน้านี้, ถูกเปลี่ยนด้วยผ้าลินินกันรั่วแบบของหมอ, แล้วเขาก็หนีไปกับหลักฐานทางเลือด.
What would be the problem if you knew everything ahead of time?อะไรที่จะเป็นปัญหา คุณรู้ทุกอย่างในวันข้างหน้าแ้ล้วหรือ?
Maybe if the Intersect wasn't stifled in the van, we would have all known that ahead of time, and I wouldn't have had to take out all of Wesley's guards.บางทีถ้าอินเตอร์เซคไม่ถูกกัก ไว้ในรถ เราอาจจะรู้ทันเวลา และชั้นก็คงไม่ต้องสู้กับ
Prepared a fruit wrapped kimchi ahead of time.เธอเตรียมกิมจิห่อผลไม้ไว้่ล่วงหน้า

ahead of time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立替金;立て替え金;立替え金[たてかえきん, tatekaekin] (n,adj-no) (cash) advance; payment ahead of time
早目に;早めに[はやめに, hayameni] (adv) ahead of time; in good season

ahead of time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible

ahead of time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorzeitig {adv}ahead of time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ahead of time
Back to top