ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a little bit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a little bit*, -a little bit-

a little bit ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a little, in little, little by little Syn. นิดหน่อย, เล็กน้อย Ops. มาก
นิดๆ (adv.) a little bit See also: a little, in little, little by little Syn. น้อยๆ, นิดหน่อย, เล็กน้อย Ops. มาก
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
นิดๆ หน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆ น้อยๆ
นิดๆหน่อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some Syn. เล็กๆน้อยๆ
นิดหน่อย (adv.) a little bit See also: just a little, a tiny bit Syn. เล็กน้อย, หน่อยเดียว, นิดเดียว Ops. มาก
หน่อยเดียว (adv.) a little bit See also: just a little, a tiny bit Syn. เล็กน้อย, นิดเดียว Ops. มาก
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
เล็กๆ น้อยๆ (adv.) a little bit See also: a bit, a few, some
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Eat a little bit lighterทานให้น้อยขึ้นหน่อย
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
Try considering my situation a little bit!พยายามคิดถึงสถานการณ์ของฉันสักนิดหนึ่งด้วย

a little bit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一下儿[yī xià r, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, 一下儿 / 一下兒] erhua variant of 一下, a little bit; a while

a little bit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一寸[いっすん, issun] (n) (1) (See 寸) one sun (approx. 3.03 cm); (2) a little bit (of time, distance, etc.)
足し[たし, tashi] (n) (See 足しになる) top up (e.g. a little bit to remedy an insufficiency)

a little bit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีกหน่อย[X] (īk nǿi) EN: a little bit more FR: encore un peu ; un peu plus
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
เล็กน้อย[adv.] (leknøi) EN: a little ; a bit ; a little bit FR: un peu ; légèrement ; quelque peu
งู ๆ ปลา ๆ = งูๆ ปลาๆ[adj.] (ngū-ngū plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary ; smattering ; knowing very little about something FR: superficiel ; ayant quelques connaissances ; b. a.-ba [m]
นิดเดียว[adv.] (nitdīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount FR: un tout petit peu ; à peine
นิด ๆ[X] (nit-nit) EN: a little ; a little bit FR: un petit peu
นิด ๆ หน่อย ๆ[adv.] (nit-nit nǿi) EN: a little bit FR:
นิดหน่อย[adv.] (nitnǿi) EN: a little ; a little bit FR: un petit peu
น้อย ๆ[adv.] (nøi-nøi) EN: a little bit FR:
รอแป๊ปนึง[v. exp.] (rø paep neu) EN: wait a little bit FR:
สักหน่อย[X] (saknǿi) EN: a little ; a little bit ; even a little FR: un peu
สักพัก[adv.] (sak phak) EN: shortly ; just a few minutes ; about a few minutes ; in a little bit ; in just a moment FR: quelques instants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า a little bit
Back to top