ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vientiane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vientiane*, -vientiane-

vientiane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vientiane (n.) เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
English-Thai: HOPE Dictionary
vientiane(เวียนจัน') n. เมืองเวียงจันทน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vientiane Action Programmeแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์

vientiane ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永珍[yǒng zhēn, ㄩㄥˇ ㄓㄣ, 永珍] Vientiane (capital city of Laos)
万象[Wàn xiàng, ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 万象 / 萬象] Vientiane, capital of Laos

vientiane ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แขวงเวียงจันทน์[n. prop.] (Khwaēng Wīe) EN: Vientiane Province ; rural Vientiane FR: province de Vientiane [f]
นครหลวงเวียงจันทน์[n. prop.] (Nakhøn Lūan) EN: Vientiane Prefecture ; Vientiane ; Wiangchan ; Vientiene FR: préfecture de Vientiane [f] ; Vientiane
เวียงจันทน์[n. prop.] (Wīengjan) EN: Vientiane ; Wiangchan ; Vientiene FR: Vientiane
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ; สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1[n. prop.] (Saphān Mitt) EN: First Thai–Lao Friendship Bridge (Nong Khai–Vientiane) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vientiane
Back to top