ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thermos

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thermos*, -thermos-

thermos ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Thermos (n.) เครื่องหมายการค้าของกระติกน้ำร้อนสุญญากาศ
thermostat (n.) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เช่น ที่ใช้ในเตาอบ See also: เครื่องอัตโนมัติสำหรับควบคุมความร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
thermos(เธอ'มอส) n. กระติกน้ำร้อน., Syn. vacuum bottle
thermostat(เธอ'โมสแทท) n. เครื่องมืออัต-โนมัต'สำหรับควบคุมความร้อน., See also: thermostatic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
thermos(adj) เก็บความร้อน,เก็บความเย็น
thermostat(n) เครื่องบังคับอุณหภูมิ,เครื่องควบคุมความร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
thermostabileคงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวปรับอุณหภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ thermoregulator ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
thermosเทอร์มอส, ขวดแก้ว 2 ชั้น ระหว่างชั้นเป็นสุญญากาศ และฉาบด้วยสารมันวาว กันความร้อนได้ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right and I have brought us a thermos of hot coffee and a blanket.อื้มม ...ฉันเตรียมกระติกน้ำร้อนไว้แล้ว แล้วก็ผ้าห่ม
There's a thermos and sandwiches in the cab.มีเครื่องดื่มร้อนๆกับแซนวิสอยู่ในรถ
No. You should have stuck it on my thermos like you always do.เปล่า คุณน่าจะเอาติดไว้ที่กระติกน้ำ อย่างที่ทำประจำ
Bullet hits a shovel, ricochets back towards number three, and that's when the roof caved in, igniting the thermos of pure grain alcohol instantly vapourising his bodily form, leaving nothing but a charcoal statue and a high-pitched squeal.คุณคิดว่าคนจำนวนมาก ขายบ้านทำไม ฉันควรทำอย่างไร? เธอควรไปปรึกษากับผู้ว่านะ ได้ข่าวว่าเขากำลังช่วยคนเดือดร้อนอยู่
Oh, I have a thermos in my bag.ฉันมีกระติกเลือดอยู่ในกระเป๋า
Don't touch the thermostat, Meg. Your father gets upset.อย่าไปโดนเครื่องควบคุมความร้อนนะ เม็ก เดี๋ยวพ่อจะว่าเอา
My thing went off! Your thermostat okay?เฮ้ ปีเตอร์ เครื่องฉันมันไม่ทำงานน่ะ \ เครื่องอยู่ดีหรือเปล่า?
Lex, did you know the caesars would send their sons to the furthermost corners of the empire so they could get an appreciation of how the world works?เล็กซ์, แกน่าจะรู้จักซีซาร์นะ ที่เขาส่งลูกชายตัวเอง ไปเป็นทหารประจำการในที่ไกลๆ เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนรู้โลกกว้าง
No no no, I need you to send somebody to fix my thermostat.ไม่ๆๆๆ ผมต้องการให้คุณส่งใครก็ได้ ขึ้นมาซ่อมเครื่องทำความร้อนให้ผม
And if we kept our thermostats at 68 in winter...ถ้าตั้งอุณหภูมิที่ 68 องศาในหน้าหนาว
Buy a thermos.ในการประเมินเบื้องต้นของคุณ คุณคาดการณ์ผลที่อาจเป็นไปได้
Adjust the thermostat,cook with cilantro,pronounce the "t" in often?ปรับเทอร์โมมิเตอร์, ทำอาหารใส่ผักชี, ออกเสียง ท ในคำว่า บ่อย เหรอ

thermos ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暖水瓶[nuǎn shuǐ píng, ㄋㄨㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 暖水瓶] thermos flask or bottle
热水瓶[rè shuǐ píng, ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 热水瓶 / 熱水瓶] thermos bottle; vacuum bottle
暖壶[nuǎn hú, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨˊ, 暖壶 / 暖壺] vacuum flask; thermos flask
增温层[zēng wēn céng, ㄗㄥ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, 增温层 / 增溫層] thermosphere; ionosphere
恒温器[héng wēn qì, ㄏㄥˊ ㄨㄣ ㄑㄧˋ, 恒温器 / 恆溫器] thermostat
暖瓶[nuǎn píng, ㄋㄨㄢˇ ㄆㄧㄥˊ, 暖瓶] thermos
热成层[rè chéng céng, ㄖㄜˋ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 热成层 / 熱成層] thermosphere

thermos ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔法瓶[まほうびん, mahoubin] (n) thermos flask; vacuum flask; (P)
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
水筒[すいとう, suitou] (n) canteen; flask; water bottle; thermos; (P)
熱硬化剤[ねつこうかざい, netsukoukazai] (n) hardener (catalyst in hardening thermosetting materials)

thermos ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can FR: thermos [m] ; bidon [m]
กระติกน้ำ[n. exp.] (kratik nām) EN: canteen ; flask ; thermos ; vacuum bottle FR: flacon [m]
กระติกน้ำร้อน[n. exp.] (kratik nām ) EN: thermos ; electric pot ; electric hot pot FR: thermos [m]
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า [n. exp.] (kratik nām ) EN: electric hot pot FR: thermos électrique [m]
เทอร์โมเซตติงพลาสติก[n. exp.] (thoēmōsētti) EN: thermosetting plastic FR:

thermos ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raumthermostat {m}room thermostat
Temperaturregler; Thermostat {m}thermostat
Thermofixierung {f}thermosetting
Thermoschalter {m}thermostatic switch
Thermosflasche {f} | Thermosflaschen
Thermosflasche {f}thermosflask
Thermostat {m} | Thermostaten
thermostatisch {adv}thermostatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thermos
Back to top