ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

secretary of state

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *secretary of state*, -secretary of state-

secretary of state ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Secretary of State (n.) รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
secretary of staten. รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา, (อังกฤษ) รัฐมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Secretary of State is colored?รัฐกลาโหม เป็นคนมีสีผิวเหรอ
It's the conference where the U.S. Secretary of State is attending.การสัมมนา ที่หน่วยความปลอดภัยของอเมริกาเข้าร่วม
I'm former Secretary of State William Henry Seward.ผมเป็นอดีต รมต.กระทรวงต่างประเทศ วิลเลี่ยม เฮนรี่ ซวร์ด ไม่ใช่..
The Secretary of State is on her way back from the Middle East.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ อยู่ระหว่างทางกลับมาจากตะวันออกกลาง
Your interview with the Secretary of State was the best thing I read last year.การสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้อ่านเมื่อปีที่แล้ว
President Johnson met with Secretary of State Rusk.ท่านจอห์นสันพบกับรมต.ต่างประเทศรัสก์
Secretary of State Caulfield met with the president for two hours this morning at the White House.รัฐมนตรีกระทรวงการ ต่างประเทศของ โคฟีลด พบกับ ประธานสองชั่วโมงในเช้าวันนี้ ที่ทำเนียบขาว
Secretary of State Henry Kissinger says he will ask Congress for funds.รัฐมนตร เฮนรีคิสซิงบอกว่า เขาจะขอให้สภาคองเกรสสำหรับเงิน.
Secretary of State Kanin's untimely decision to withdraw for health reasons was a difficult one.รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตัดสินใจก่อนกำหนด ถอนตัวออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผล ด้านสุขภาพของท่าน
Secretary of state simon van der bilt.เลขาธิการประจำรัฐ ไซมอน แวนเดอร์บิลท์
I want to send a night action cable to the secretary of state.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะส่งสายเคเบิลกระทำคืน เลขานุการของรัฐ
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ

secretary of state ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, 基辛格] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977
康多莉扎・赖斯[Kāng duō lì zhā, ㄎㄤ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄓㄚ· Lai4 si1, 康多莉扎・赖斯 / 康多莉扎・賴斯] Rice (name); Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State from 2005
希尔[Xī ěr, ㄒㄧ ㄦˇ, 希尔 / 希爾] Hill (name); Christopher Hill, US undersecretary of state of East Asian affairs
国务卿[guó wù qīng, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄑㄧㄥ, 国务卿 / 國務卿] Secretary of State
副国务卿[fù guó wù qīng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄑㄧㄥ, 副国务卿 / 副國務卿] Under-Secretary of State

secretary of state ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国務長官[こくむちょうかん, kokumuchoukan] (n) Secretary of State; (P)

secretary of state ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ[n. prop.] (Ratthamontr) EN: Minister of Foreign Affairs ; Secretary of State FR: ministre des Affaires étrangères [m]
เสนาบดี[n.] (sēnābødī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official FR:
ปลัดกระทรวง[n. exp.] (palat krasū) EN: permanent secretary ; under-secretary of a ministry ; under-secretary of state ; Permanent Under-Secretary FR: secrétaire permanent [m] ; secrétaire général [m]
รองปลัดกระทรวง[n. exp.] (røng palat ) EN: Deputy Permanent Secretary ; Deputy Permanent Under-Secretary of State FR:

secretary of state ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltminister {m}Environment Secretary; Secretary of State for the Environment [Br.]
Wirtschaftsminister {m}Secretary of State for Trade and Industry; Trade and Industry Secretary [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า secretary of state
Back to top