ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saturday

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saturday*, -saturday-

saturday ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Saturday (n.) วันเสาร์
Saturdays (adv.) ทุกวันเสาร์
English-Thai: HOPE Dictionary
saturday(แซท'เทอเดย์) n. วันเสาร์,วันที่ 7 ของสัปดาห์
saturdays(แซท'เทอเดซ) adv. ในวันเสาร์
English-Thai: Nontri Dictionary
Saturday(n) วันเสาร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วันเสาร์ (n.) Saturday
เสาร์ (n.) Saturday Syn. วันเสาร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Liverpool can be a lonely place on a Saturday night.ลิเวอร์พูล สามารถคือสถานที่เหงา ในคืนวันเสาร์
What do you wanna do Saturday night?คุณอยากทำสิ่งใดในคืนวันเสาร์
The best time is probably over a weekend. So maybe Saturday night.ฤกษ์ดีน่าจะเป็นปลายสัปดาห์ บางทีน่าจะเป็นคืนวันเสาร์
So Saturday night, the big night.งั้น คืนวันเสาร์เป็นคืนที่สำคัญ
Date night! Saturday night. Saturday night!คืนออกเดท คืนวันเสาร์นี้ๆ
Come on, man. lt´s Saturday night. They´re not gonna be there anyway.นี่คืนวันเสาร์ มันไม่ไปหรอก
Those spelling tips will come in handy when you're at home on Saturday nights playing Scrabble with Monica.เคล็ดลับการสะกดคำนั้น คงมีประโยชน์ในคืนวันเสาร์ เวลาเธอเล่นสแครบเบิ้ลกับโมนิก้า
But every Saturday night.ผมกับไทเลอร์แค่ตั้งชื่อให้เท่านั้น
What about a cameo on Saturday Night Live?What about a cameo on Saturday Niaht Live?
Will you go out with me on Saturday night?คุณจะไปเที่ยวกับผมได้ไหม คืนวันเสาร์
I'd like to ask your daughter to dinner on Saturday night.ผมอยากชวนลูกสาวท่านไปทานข้าวเย็นในคืนวันเสาร์
OK, next Saturday thenโอเค งั้นก็เสาร์หน้า

saturday ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期六[xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ, 星期六] Saturday
周六[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, 周六 / 週六] Saturday

saturday ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタデー[, satade-] (n) Saturday
サタデーナイトスペシャル[, satade-naitosupesharu] (n) Saturday night special
サバト[, sabato] (n) Saturday (por
土日[どにち, donichi] (n) weekend; Saturday and Sunday
木金土[もくきんど, mokukindo] (n) Thursday, Friday and Saturday
毎土曜日[まいどようび, maidoyoubi] (n) every Saturday
[に, ni] (n) (1) (abbr) (See 土曜) Saturday; (2) (See 五行・1) earth (third of the five elements)
土日月[どにちげつ, donichigetsu] (exp) Saturday, Sunday and Monday
土曜[どよう, doyou] (n-adv,n) Saturday; (P)
土曜日[どようび, doyoubi] (n-adv,n-t) Saturday; (P)

saturday ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา[adv.] (meūa wan sa) EN: last Saturday FR: samedi dernier
ศนิวาร[n.] (saniwān) EN: Saturday FR: samedi [m]
เสาร์[n.] (sao) EN: Saturday FR: samedi [m]
เสาร์นี้[n. exp.] (sao nī) EN: this Saturday FR: ce samedi
โสรวาร[n.] (sōrawān) EN: Saturday FR: samedi [m]
วันเสาร์[n. exp.] (wan sao) EN: Saturday FR: samedi [m]
วันเสาร์นี้[n. exp.] (wan sao nī) EN: this Saturday FR: ce samedi ; ce samedi-ci

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saturday
Back to top