ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olympics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olympics*, -olympics-

olympics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Olympics (n.) การแข่งกีฬาโอลิมปิก

olympics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冬奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 冬奥会 / 冬奧會] winter Olympics
奥林匹克运动会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, 奥林匹克运动会 / 奧林匹克運動會] Olympic Games; the Olympics

olympics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビリンピック[, abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei
オリンピック大会[オリンピックたいかい, orinpikku taikai] (n) Olympic Games; Olympics
スパルタキアード[, suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus

olympics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sommerolympiade {f} [sport]Summer Olympic Games; Summer Olympics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olympics
Back to top