ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

olympic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *olympic*, -olympic-

olympic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Olympic (adj.) เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก
Olympic Games (n.) การแข่งกีฬาโอลิมปิก Syn. the Olympics
Olympics (n.) การแข่งกีฬาโอลิมปิก
English-Thai: HOPE Dictionary
olympic gamesn. กีฬาโอลิมปิค
olympic-size pooln. สระว่ายน้ำขนาดที่ยาว 25 เมตร, Syn. olympic pool
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Olympic Games (15th : 1952 : Helsinhi, Finland)การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (ครั้งที่ 15 : 2495 : เฮลซิงกิ, ฟินแลนด์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีฬาโอลิมปิก (n.) olympic See also: Olympic games Syn. โอลิมปิก
โอลิมปิก (n.) olympic See also: Olympic games Syn. กีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิค (n.) olympic See also: Olympic games Syn. โอลิมปิก, กีฬาโอลิมปิก

olympic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, 奥 / 奧] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克
奥林匹克运动会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, 奥林匹克运动会 / 奧林匹克運動會] Olympic Games; the Olympics
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 圣火 / 聖火] sacred fire; Olympic flame
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, 火炬手] torchbearer; athlete carrying Olympic flame
冬奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 冬奥会 / 冬奧會] winter Olympics

olympic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
オリンピックコングレス;オリンピック・コングレス[, orinpikkukonguresu ; orinpikku . konguresu] (n) Olympic Congress
オリンピックデー[, orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd)
オリンピックパーク[, orinpikkupa-ku] (n) Olympic Park
オリンピック冬季競技大会[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games
オリンピック大会[オリンピックたいかい, orinpikku taikai] (n) Olympic Games; Olympics
オリンピック憲章[オリンピックけんしょう, orinpikku kenshou] (n) Olympic Charter
オリンピック旗[オリンピックき, orinpikku ki] (n) Olympic flag
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964)
オリンピック村[オリンピックむら, orinpikku mura] (n) Olympic Village
オリンピック競技[オリンピックきょうぎ, orinpikku kyougi] (n) Olympic event; Olympic Games
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch
オリンピック選手[オリンピックせんしゅ, orinpikku senshu] (n) Olympic athlete
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem
アビリンピック[, abirinpikku] (n) ability Olympics (wasei
スパルタキアード[, suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus

olympic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก [n. exp.] (kān wing kh) EN: Olympic torch relay FR: relais de la torche olympique [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ[n. exp.] (Khanakammak) EN: National Olympic Committee (NOC) FR: comité national olympique (CNO) [m]
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล[org.] (Khanakammak) EN: International Olympic Committee FR: Comité International Olympique [m]
คบเพลิงโอลิมปิก = คบเพลิงโอลิมปิค [n. exp.] (khopphloēng) EN: Olympic torch FR: flamme Olympique [f]
กีฬาโอลิมปิก[n. prop.] (Kīlā Ōlimpi) EN: Olympic Games ; Summer Games FR: Jeux olympiques [mpl] : Jeux [mpl]
โอลิมปิก [=โอลิมปิค][n. prop.] (Ōlimpik) EN: Olympic games FR: jeux Olympiques [mpl] ; JO [mpl] (abrév.)
โอลิมปิกเกมส์[n. prop.] (Ōlimpik Kēm) EN: Olympic games FR: jeux Olympiques [mpl] ; JO [mpl] (abrév.)
โอลิมปิก ลียง ; ลียง[TM] (Ōlimpik Līy) EN: Olympic Lyon FR: Olympic de Lyon [m] ; Olympic lyonnais [m] ; OL [m]
สนามกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (sanām kīlā ) EN: Olympic Stadium FR: stade olympique [m]
สถิติโอลิมปิก[n. exp.] (sathiti Ōli) EN: Olympic Record FR: record olympique [m]
ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี[n. exp.] (thīm chāt T) EN: Thailand national under-23 football team ; Thailand Olympic team FR: équipe de Thaïlande des moins de 23 ans [f]

olympic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sommerolympiade {f} [sport]Summer Olympic Games; Summer Olympics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า olympic
Back to top