ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

october

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *october*, -october-

october ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
October (n.) ตุลาคม See also: เดือนตุลาคม
October (n.) เดือนตุลาคม
English-Thai: HOPE Dictionary
october(ออคโท'เบอะ) n. ตุลาคม,เหล้าที่กลั่นในเดือนตุลาคม
English-Thai: Nontri Dictionary
October(n) เดือนตุลาคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุลาคม (n.) October Syn. เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม (n.) October
Oct (abbr.) คำย่อของ October
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ
Out town was liberated on October 15, 1944.เมืองที่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487
In October we move to Palermo, where I'll go to university.ในเดือนตุลา เราจะย้ายไปที่ พาเลอร์โม่, ที่ๆ ฉันจะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นั่น.
Is today the 20th? October 20th?วันนี้ 20 เหรอ 20 ตุลาคม
And it is 1 0:00 in the morning on October 24th, if you want to know.และนี่เป็นเวลาสิบโมงเช้า ของวันที่24ตุลาคม ถ้าเจ้าอยากจะรู้น่ะ
"RUI Performs Live in Utase, October 5, 2003""การแสดงสดของรูอิที่อุตาเสะ , วันที่ 5 ตุลาคม 2546"
It was transplanted into me at St. Francis Hospital on October 1 1th.ผมได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่โรงพยาบาลเซ็นท์ฟรานซิสวันที่11ตุลาคม
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง
She says that every day, because each morning she wakes up thinking it's October 13th of last year.เธอก็พูดอย่างงั้นทุกวันแหละ เพราะว่าทุก ๆ เช้า เธอตื่นขึ้นมาจะนึกว่าเป็นวันที่ 13 ตุลาคมของปีที่แล้ว
She comes for breakfast because that's what she did on Sundays and October 13th was a Sunday.เธอจะมากินข้าวเช้าที่นี่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอทำทุกวันอาทิตย์ และวันที่ 13 ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นั่นเอง
The last entry in his journal was made on October 11, 1918.ในบันทึกของเขานั้นครั้งสุดท้าย ลงวันที่ไว้ 11 ตุลาคม คศ.1918
On October 3rd, he asked me what day it was.3 ตุลา เขาถามชั้น วันนี้วันที่เท่าไรหรอ

october ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 十月革命] October Revolution
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, 十一] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949)
十月[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, 十月] October; tenth month

october ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
神嘗祭;神嘗の祭[かんなめさい(神嘗祭);かんにえのまつり;しんじょうさい(神嘗祭), kannamesai ( kami shou matsuri ); kannienomatsuri ; shinjousai ( kami shou matsuri ] (n) offering of the year's new rice harvest (imperial festival, October 17)
鹿の角切り[しかのつのきり, shikanotsunokiri] (n) Deer-Antler-Cutting Ceremony (held in Nara between late October and early November)
[い, i] (n) twelfth sign of the Chinese zodiac (The Boar, 9pm-11pm, north-northwest, October)
達磨忌[だるまき, darumaki] (n) ceremony held in honor (honour) of Bodhidharma (October 5th)

october ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือนตุลาคม ; เดือนตุลา[n. exp.] (deūoen tulā) EN: October FR: mois d'octobre [m] ; octobre [m]
ตุลา = ตุลาฯ[n.] (tulā) EN: October FR: octobre [m]
ตุลาคม [n.] (tulākhom) EN: October FR: octobre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า october
Back to top