ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

martian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *martian*, -martian-

martian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Martian (adj.) เกี่ยวกับดาวอังคาร See also: เกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งส่งคราม
English-Thai: HOPE Dictionary
martian(มาร์'เชิน) n.,adj. เกี่ยวกับดาวอังคาร,ชาวดาวอังคาร n. ผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือวินัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More than just a pile of Martian rocks.ภาพของเรา ไม่ได้มีแค่หินดาวอังคาร
Microbes may live in the Martian soil or float in the clouds of Venus.นาซ่าเป็นแง่ดีเกี่ยวกับการหาสักวัน หนึ่งรูปแบบที่เรียบง่ายของชีวิต ในหนึ่งหรือมากกว่า ของเพื่อนบ้านของเรา
So why is this water not frozen? Maybe it ain't water. Maybe it's Martian piss.แล้วทำใมน้ำถึงไม่กลายเป็นน้ำแข็ง มันอาจเป็นฉี่มนุษย์ต่างดาว
We found that the Martian air was less than one percent as dense as ours, and made mostly of carbon dioxide.เราพบว่าอากาศบนดาวอังคาร น้อยกว่าร้อยละหนึ่งเป็น หนาแน่นเป็นของเรา, และทำส่วนใหญ่ของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
And long after that flood, an asteroid the size of the Rock of Gibraltar crashed into the Martian surface, blasting out a huge crater.และระยะยาวหลังน้ำท่วมว่า ดาวเคราะห์น้อยขนาด ของร็อคของยิบรอลตา ชนเข้ากับพื้นผิวดาวอังคาร
All natural, organic, Martian grown potatoes.ทั้งหมดธรรมชาติ, มันฝรั่งดาวอังคารที่ปลูกอินทรีย์
The design presumes 500 kilograms... of Martian soil and samples.การออกแบบทึกทัก 500 กิโลกรัม ของดินดาวอังคารและตัวอย่าง
How do I know you're not a Martian in a rubber suit?แล้วฉันจะรู้ได้ไงว่านายไม่ใช่เอเลี่ยนในชุดยางรัดรูป
Look at me! More like martian dance hunter, am I right?ดูฉันสิ เหมือนมาร์เชี่ยน แดนซ์ ฮันเตอร์ใช่มั้ย
Martian hooker from Total Recall.ที่มีสามเต้า เรื่อง โททอล รีคอล มากกว่า
Martian rovers, Barney Frank, the Middle East, and MSNBC.มาร์ติน โรเวอร์, บาร์นี่ แฟรงค์, ตะวันออกกลาง แล้วก็ช่อง MSNBC
Enough with the crazy scientists spending all this money trying to talk to Martians.เพียงพอกับนักวิทยาศาสตร์บ้า ใช้จ่าย เงินทั้งหมดนี้พยายามที่จะ พูดคุยกับดาวอังคาร

martian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火星人[Huǒ xīng rén, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, 火星人] Martian
索杰纳[suǒ jié nà, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄋㄚˋ, 索杰纳 / 索傑納] Sojourner (Martian land rover)

martian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火星人[かせいじん, kaseijin] (n) Martian
火星年[かせいねん, kaseinen] (n) Martian year

martian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดิ่งทอง[n.] (kradingthøn) EN: Martianus dermestoides FR: Martianus dermestoides
ม่าเหมี่ยว[n.] (māmīo) EN: Martianus dermestoides FR: Martianus dermestoides

martian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marsmensch {m}Martian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า martian
Back to top