ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hispanic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hispanic*, -hispanic-

hispanic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Hispanic (adj.) เกี่ยวกับคนพูดภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมของคนพวกนี้
Hispanic (adj.) เกี่ยวกับประเทศ, วัฒนธรรม และประชาชนสเปน
English-Thai: HOPE Dictionary
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those are problems of the black community... the Hispanic community, the Asian community.เหล่านั้นเป็นปัญหาของ สังคมคนผิวดำ... คนสเปน และเอเซีย
To her, you're nothing but a Hispanic blur.เธอมองเห็นคุณเป็นแค่เพียงชาวเสปนลาง ๆ น่ะ
No. Good. You're my only hispanic on the sales team.ดี เพราะนายมีเชื้อต่างด้าว คนเดียวในทีม
Maria Delgado was a 23-year-old hispanic grad student, competitive tri-athlete.มาเรีย เดลกาโด 23 ปี เชื้อสายสเปน เพิ่งเรียนจบ เป็นนักไตรกีฬา
Both the victims he's killed have been hispanic men in their 40s.ผู้ตายทั้ง 2 คน เป็นชาย ขี้กลัว หวาดระแวง อายุประมาณ 40 ปี
We know he's been killing hispanic males as surrogates.เรารู้ว่าเขาฆ่าชาย ที่มีลักษณะตื่นกลัว หวาดระแวง
On an hispanic male on the same night a patient under 20 died.แล้วเห็นชายท่าทางกังวลในคืนนั้น และคนไข้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบ้าง
Cid was positive he is a member of hispanic gang, known as Norte 1 4.CID เห็นว่าเขาคือสมาชิกของ แก๊งค์ลาติน ที่ชื่อว่า นอร์ท 14
Witnesses report a Hispanic woman, mid-30s, left the store after they heard a gunshot.มีพยานเห็นผู้หญิงเชื้อสายสเปน อายุ 30 กว่า ออกจากร้านไป หลังจากพวกเขาได้ยิงเสียงปืน
Hispanic neighborhood. Hispanic cop.คนในพื้นที่ที่พูดสเปนและตำรวจที่พูดสเปน
Yeah, he's trying to court the Hispanic vote.- เขาเปลี่ยนนามสกุลอีกแล้วเหรอ? ใช่ เขาต้องการฐานเสียงเป็นคนละตินน่ะ
He's part of the community, most likely Hispanic or black.เขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน น่าจะเป็นคนสเปนหรือคนผิวสี

hispanic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡尔德龙[kǎ ěr dé lóng, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 卡尔德龙] Calderon (Hispanic name)

hispanic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒスパニック[, hisupanikku] (n) Hispanic
菊牛蒡;菊ごぼう[きくごぼう;キクゴボウ, kikugobou ; kikugobou] (n) (uk) scorzonera (Scorzonera hispanica); Spanish salsify; viper's grass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hispanic
Back to top