ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capt*, -capt-

capt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
captain (n.) กัปตัน See also: หัวหน้าผู้ควบคุมเรือ Syn. shipmaster
captain (n.) หัวหน้าทีม Syn. leader, commander
captain of industry (sl.) นายทุน
caption (n.) คำบรรยายใต้ภาพ
captious (adj.) ที่บ่นกับเรื่องไร้สาระ
captivate (vt.) หว่านเสน่ห์ See also: ทำให้หลงใหล Syn. charm, fascinate
captivated (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. charmed, delighted
captivated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
captivating (adj.) ที่มีเสน่ห์ Syn. charming
captive (adj.) ที่ไม่สามารถหนีได้ Syn. confined, restrained, imprisoned
captive (n.) นักโทษ Syn. prisoner
captivity (n.) การถูกกักขัง See also: การถูกจองจำ Syn. imprisonment, confinement
captor (n.) ผู้จับ See also: ผู้ที่จับกุมผู้อื่นหรือสัตว์อื่น
capture (vt.) เข้าครอบครองที่ดิน Syn. occupy, conquer
capture (vt.) จับกุม Syn. seize, take, apprehend
English-Thai: HOPE Dictionary
captain(แคพ'เทน) {captained,captaining,captains} n. ร้อยเอก,เรือเอก,เรืออากาศเอก,นาวาเอก,หัวหน้า,ผู้นำ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักบิน,ไต้ก๋ง,หัวหน้าชุดนักกีฬา vt. เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,บัญชาการ, See also: captancy n. ดู captain, captainship n. ดู captain
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
captious(แคพ'ชัส) adj. หาเรื่อง,จับผิด,คอยจับผิด,แคะได้,หาเรื่อง,ขี้บ่น, See also: captiousness n. ดู captious, Syn. critical
captivate(แคพ'ทิเวท) {captivated,captivating,captivates} vt. จับใจ,ประทับใจ., See also: captivation n. ดู captivate captivative adj. ดู captivate, captivator, captivate, Syn. charm
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
captor(แคพ'เทอะ) n. ผู้จับกุม,ผู้ยืดได้
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
English-Thai: Nontri Dictionary
captain(n) หัวหน้า,ผู้นำ,นายทหาร,ไต้ก๋งเรือ,กัปตันเรือ,หัวหน้านักกีฬา
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
captivate(vt) จับใจ,ยั่วยวน,ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
captor(n) ผู้จับกุม,ผู้เข้ายึด
capture(n) การจับกุม,การเข้ายึด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caption๑. การจับ๒. หัวเรื่องของเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captiveเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capture๑. การจับเป็นเชลย๒. การยึดทรัพย์ของคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captionคำบรรยายแทนเสียง ภาพและทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความที่ประสานเวลากับข้อมูลเสียงซึ่งเป็นเสียงบทสนทนาและเสียงอื่น เพื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาสื่อนั้น
Captivate (Electronic resouree)แคพทิเวท (ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Captive Audiencesแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัปตัน (n.) captain
น.อ. (n.) Captain See also: Capt, CAPT
นาวาเอก (n.) Captain See also: Capt, CAPT Syn. น.อ.
ร.อ. (n.) captain See also: Capt. Syn. ร้อยเอก
กัปตันเรือ (n.) captain of the ship
เชลย (n.) captive See also: prisoner Syn. นักโทษ, ตัวประกัน, เหยื่อ
จับกุมตัว (v.) capture See also: catch, seize, arrest Syn. จับ, จับกุม Ops. ปล่อยตัว
จับตัว (v.) capture See also: catch, seize, arrest Syn. จับ, จับกุม, จับกุมตัว Ops. ปล่อยตัว
จับเป็น (v.) capture alive See also: catch alive, seize alive Ops. จับตาย
จับตาย (v.) capture dead See also: catch dead, seize dead Ops. จับเป็น
นาวาอากาศเอก (n.) group captain
ร.ต.อ. (n.) police captain See also: Pol.Capt. Syn. ร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอก (n.) Police Captain
ร้อยเอก (n.) an army captain See also: captain

capt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, 拘] adhere; capture; restrain
捕拿[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, 捕拿] arrest; capture; catch
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 上尉] captain (military rank)
俘虏[fú lǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨˇ, 俘虏 / 俘虜] captive
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
机长[jī zhǎng, ㄐㄧ ㄓㄤˇ, 机长 / 機長] captain; chief pilot
海军上校[hǎi jūn shàng xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ, 海军上校 / 海軍上校] captain (= UK and US Navy equivalent)
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
船长[chuán zhǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 船长 / 船長] captain (of a boat); skipper
队长[duì zhǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 队长 / 隊長] captain; team leader
字幕[zì mù, ㄗˋ ㄇㄨˋ, 字幕] caption; subtitle
[yān, ㄧㄢ, 嫣] captivating
捉取图像[zhuō qǔ tú xiàng, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, 捉取图像 / 捉取圖像] capture image
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 擒] capture
缴获[jiǎo huò, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˋ, 缴获 / 繳獲] capture; seize
虏获[lǔ huò, ㄌㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, 虏获 / 虜獲] capture (people)
[cǎi, ㄘㄞˇ, 跴] capture; step on
[bǔ, ㄅㄨˇ, 捕] to catch; to seize; to capture; to catch
捕捉[bǔ zhuō, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄛ, 捕捉] to catch; to seize; to capture
捕获[bǔ huò, ㄅㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, 捕获 / 捕獲] to catch; to capture; to seize
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 获 / 獲] to catch; to obtain; to capture
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
舰长[jiàn zhǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, 舰长 / 艦長] commander; captain (of a warship)
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, 半胱氨酸] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
中子俘获[zhōng zǐ fú huò, ㄓㄨㄥ ㄗˇ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄛˋ, 中子俘获 / 中子俘獲] neutron capture
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
二硫基丙磺酸钠[èr liú jī bǐng huáng suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二硫基丙磺酸钠 / 二硫基丙磺酸鈉] sodium dimercaptosulphanate
二硫基琥珀酸钠[èr liú jī hǔ pò suān nà, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄏㄨˇ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二硫基琥珀酸钠 / 二硫基琥珀酸鈉] sodium dimercaptosuccinate
小标题[xiǎo biāo tí, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 小标题 / 小標題] subtitle; closed-captioning
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, 标题 / 標題] title; heading; headline; caption; subject
伤俘[shāng fú, ㄕㄤ ㄈㄨˊ, 伤俘 / 傷俘] wounded and captured

capt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカプトン尿症[アルカプトンにょうしょう, arukaputon nyoushou] (n) alkaptonuria; alcaptonuria
オープンキャプション[, o-punkyapushon] (n) open caption
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
キャプション[, kyapushon] (n) caption; legend; cutline; (P)
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
キャプチャデバイス[, kyapuchadebaisu] (n) {comp} capture device
キャプチャバッファ[, kyapuchabaffa] (n) {comp} capture buffer
キャプテン[, kyaputen] (n) captain; (P)
キャプテンシステム[, kyaputenshisutemu] (n) Character and Pattern Telephone Access Information System; CAPTAIN System
キャプテンジャケット[, kyaputenjaketto] (n) captain jacket
スクリーンカプチャー[, sukuri-nkapucha-] (n) {comp} screen capture
スクリーンキャプチャ[, sukuri-nkyapucha] (n) {comp} screen capture
セルフアップネジ[, serufuappuneji] (n) captive screw (wasei
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC)
ビデオキャプチャ[, bideokyapucha] (n) {comp} video capture
ビデオキャプチャーボード[, bideokyapucha-bo-do] (n) {comp} video capture board
メルカプタン[, merukaputan] (n) mercaptan
一尉[いちい, ichii] (n) captain (JSDF)
一等海佐[いっとうかいさ, ittoukaisa] (n) captain (in the Maritime Self Defence Force)
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating
乗っ取り[のっとり, nottori] (n) capture; takeover; hijack; skyjacking; (P)
乗っ取る[のっとる, nottoru] (v5r,vt) to capture; to hijack; to commandeer; to occupy; to usurp; (P)
乗り取る[のりとる, noritoru] (v5r,vt) to capture; to occupy; to usurp
人心収攬[じんしんしゅうらん, jinshinshuuran] (n) winning the hearts of the people; capturing public sentiment
人気をさらう;人気を掠う;人気を攫う[にんきをさらう, ninkiwosarau] (exp,v5u) to capture all the popularity; to steal the show; to upstage
俘虜[ふりょ, furyo] (n) captive; prisoner of war
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
分捕る[ぶんどる, bundoru] (v5r,vt) to capture; to seize; to plunder
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
取り押さえる;取り押える;取押える;取り抑える;取抑える[とりおさえる, toriosaeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to hold down; to subdue
取り込み(P);取込み[とりこみ, torikomi] (n) (1) taking in; capturing; (2) confusion; bustle; (P)
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
口煩い;口うるさい;口煩さい[くちうるさい, kuchiurusai] (adj-i) nagging; faultfinding; carping; captious
囚を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity
大佐[たいさ, taisa] (n) colonel; (navy) captain; (P)
大尉[たいい(P);だいい, taii (P); daii] (n) (pron. だいい in ref. to the old Japanese navy) captain (Army, U.S. Marine Corps, USAF); lieutenant (Navy); flight lieutenant (RAF, RAAF, RNZAF, etc.); (P)
引っ捕らえる[ひっとらえる, hittoraeru] (v1) to arrest; to capture; to seize
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data)
キャプション[きゃぷしょん, kyapushon] caption, legend, cutline
キャプチャ[きゃぷちゃ, kyapucha] capture (vs)
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer
キャプテン[きゃぷてん, kyaputen] CAPTAIN
スクリーンカプチャー[すくりーんかぷちゃー, sukuri-nkapucha-] screen capture
スクリーンキャプチャ[すくりーんきゃぷちゃ, sukuri-nkyapucha] screen capture
取り込む[とりこむ, torikomu] to capture
画面取り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture
画面静止[がめんせいし, gamenseishi] screen capture
補そく[ほそく, hosoku] capture
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index

capt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner FR: prisonnier [m] ; captif [m]
เชลยศึก[n.] (chaloēiseuk) EN: prisoner of war FR: prisonnier de guerre [m] ; captif [m] (litt.)
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de ; remporter
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ได้รับ[v. exp.] (dāi rap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner FR: recevoir ; obtenir ; bénéficier ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.) ; capter ; subir
ได้ตัว[v. exp.] (dāi tūa) EN: seize ; arrest ; capture FR:
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter
ดึงดูดความสนใจ[v. exp.] (deungdūt kh) EN: draw attention ; attract ; catch attention ; turn heads FR: attirer l'intérêt ; attirer l'attention ; capter l'attention ; attirer le regard
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]
จับ[v.] (jap) EN: arrest ; arrest. ; nab ; seize FR: arrêter ; capturer ; pincer (fam.)
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับเป็น[v.] (jappen) EN: catch alive ; capture alive FR:
จับภาพ[v. exp.] (jap phāp) EN: capture FR: saisir
จับตาย[v.] (japtāi) EN: capture dead ; shoot to kill FR:
การดักจับ[n.] (kān dakjap) EN: capture FR:
การเก็บกักน้ำ[n. exp.] (kān kep kak) EN: catchment FR: captage des eaux [m]
การแคปเจอร์หน้าจอ[n. exp.] (kān khaēpjo) EN: screen capture FR: capture d'écran [f]
การตั้งราคาสินค้า[n. exp.] (kān tang rā) EN: captive product pricing FR:
การถูกกักขัง[n. exp.] (kān thūk ka) EN: captivity FR:
กปิตัน[n.] (kapitan) EN: captain FR: capitaine [m]
กัปตัน[n.] (kaptan) EN: captain FR: capitaine
กัปตันเรือ[n.] (kaptan reūa) EN: captain FR: capitaine
เก็บภาพ[v. exp.] (kep phāp) EN: capture FR:
แคปเจอร์[X] (khaēpjoē) EN: capture FR: capture [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำบรรยายใต้ภาพ[n. exp.] (kham banyāi) EN: caption FR: légende [f]
ข้อความอธิบายภาพ[n. exp.] (khøkhwām at) EN: caption FR: légende [f]
กวาดต้อน[v.] (kwāttøn) EN: be captured and herded ; herd FR:
หลงเสน่ห์[v. exp.] (long sanē) EN: be charmed (by) ; be captivated (by) FR: succomber au charme (de)
นายธง[n.] (nāithong) EN: flag captain ; flag lieutenant FR:
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; culprit ; jailbird ; con FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; condamné [m] ; forçat [m]
นาวาอากาศเอก (น.อ.)[n. exp.] (nāwā ākāt ē) EN: colonel ; group captain (Gp Capt) FR:
นาวาเอก[n. exp.] (nāwā ēk) EN: Navy Captain ; Captain FR:
พริ้มพราย[adj.] (phrimphrāi) EN: sweetly captivating ; beaming FR: tendrement captivant
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhap) EN: commanding officer ; captain ; master FR: capitaine [m]
ผู้กอง[n. exp.] (phū køng) EN: captain ; chief FR:
ผู้นำ[n. exp.] (phū nam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler FR: leader [m] ; chef [m] ; meneur [m] ; dirigeant [m] ; chef de gouvernement [m] ; chef d'État [m]
ปล่อยเชลยศึก[v. exp.] (plǿi chaloē) EN: release the captives FR:

capt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkapitän {m}aircraft captain
Captive {f}captive
verfänglich {adj} | verfänglicher | am verfänglichstencaptious | more captious | most captious
fesselnd {adj} | fesselnder | am fesselndstencaptivating | more captivating | most captivating
Fesselballon {m}captive balloon
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding
Rittmeister {m}cavalry captain
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Fang {m}capture
Fesselung {f}captivation
Festhalten {n}capture
Erfassungssystem {n}registration system; capture system; detection system
Programmtafel {f}menu caption
Kriegsgefangenschaft {f}war captivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capt
Back to top