ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

belgian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *belgian*, -belgian-

belgian ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Belgian francฟรังก์เบลเยียม [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am the only Belgian among the English, pressed on them by my superiors... to guide them and watch them.ฉันเพียง แต่ในหมู่ชาวเบลเยียมอังกฤษกดลง บนพวกเขาโดยการบังคับบัญชาของฉัน ... เพื่อให้คำแนะนำพวกเขาและดูพวกเขา
I joined the Belgian Army in '16.ผมอยู่กองพันที่ '16 ของเบลเยี่ยม .
So if I'm in belgium, and I order a belgian waffle, I just say waffle?ถ้าผมอยู่ที่ เบลเยี่ยม และผมต้องการสั่ง เบลลิเกน วอฟเฟิล ให้ผมสั่งแค่ วอฟเฟิลงั้นเหรอ?
The Tutsi were collaborators for the Belgian colonists.พวก ทุสซิ เคยร่วมมือกับพวกผู้อพยพเบลเยี่ยม
According to the Belgian colonists, the Tutsis are taller and more elegant.ตามที่พวกเบลเยี่ยมว่าไว้ พวกทุซซี่ จะสูงกว่า ดูดีกว่า
They murdered my men. I lost ten Belgian U.N. soldiers.ผมมันฆ่าคนของผม เสียทหาร U.N. เบลเยี่ยมไปสิบนาย
I said all the whites are leaving-- the French, the Italians, even the U.N. Belgian soldiers, all of them!พกวเขาจะไปกันหมด พวกฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน แม้แต่พวกทหาร U.N. พวกเขาทั้งหมด!
But when I last spoke to the president of Sabena, he assured me that anyone who helped protect Belgian property would be well rewarded.แต่ว่าครั้งล่าสุด ที่ผมได้คุยกับประธานบริษัทซาบีน่า เขาบอกว่า ใครจะก็ตาม ที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของบริษัท จะมีรางวัลให้
Our generals in army say, "Don't go near the Mille Collines or they will send the Belgian soldiers back here."ท่านนายพลของเราบอกว่า ห้ามเข้าใกล้โรงแรม Mille Collines ไม่อย่างงั้นพวกเขาจะสั่งทหารเบลเยี่ยมมา
Because this belgian bore has been playing in the park for the past half-hour with his dinghy.เพราะเจ้าเบลเยี่ยมน่าเบื่อเล่นเรือบดเล็กในสวนมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว
Am I to include the Belgian waffle stands? That was rhetorical.รวมเพิงขายวัฟเฟิ่ลด้วยมั้ยครับ?
I'll whip her up a Belgian waffle, or, you know, goat cheese omelet.ผมทำวาฟเฟิลเบลเยี่ยม ให้เธอ ไม่ก็.. นายก็รู้ ออมเล็ตจากชีสนมแพะ

belgian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Bēnyīem) EN: Belgian beer FR: bière belge [f]
ชาวเบลเยี่ยม[n. prop.] (chāo Bēnyīe) EN: Belgian FR: Belge [m, f] ; ressortissant belge [m] ; citoyen belge [m]
ช็อกโกแลตเบลเยียม = ช็อกโกเลตเบลเยี่ยม[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: Belgian chocolate FR: chocolat belge [m]
กวนอิมด่าง[n. exp.] (kūan im dān) EN: Dracaena sanderiana ; Ribbon Dracaena ; Lucky Bamboo ; Belgian Evergreen FR:
กวนอิมเขียว[n. exp.] (kūan im khī) EN: Belgian Evergreen FR:
ไผ่กวนอิม[n. exp.] (phai kūan i) EN: Ribbon dracaena ; Lucky bamboo ; Belgian evergreen ; Ribbon plant ; Dracaena sanderiana FR: Dracaena sanderiana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า belgian
Back to top