ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-walk through-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น walk through, *walk through*,

-walk through- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a gun in our hand we walk through the forest.ด้วยปืนอยู่ในมือของเรา เราเดินผ่านป่า
Every time I walk through these doors, I feel like I'm home.ทุก ๆ ครั้งที่ฉันเดินผ่านประตูเข้ามา ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่บ้าน.
Yea, though I walk through the valley of evil I shall fear no death.ถึงข้าจะเดินฝ่าเข้าไปในหุบเขาปีศาจ ข้าก็ไม่กลัวความตาย
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death-แม้นว่าข้าจะดำเนินไปตามหว่างเขา...
"Yea, though I walk through the valley of the shadow of deathแม้ข้าต้องเดินผ่านหุบเขาดำทะมึน
Go take a walk through the brothels of Sicily.ไปเดินเล่นที่ซ่องแถวซิซิลีไป๊
How can you walk through life pretending you're happy?ทำไมคุณถึงได้ทำเป็นว่า ชีวิตของคุณมันมีความสุขนัก
We faced a two-day walk through open terrain patrolled by the enemy.เราต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางถึง 2 วัน เข้าไปในเขตแดนที่มีศัตรูอยู่อย่างหนาแน่น
These men are my responsibility from the minute they walk through those walls to the time that they've paid their debt to society, I'm responsible for them.คนพวกนี้เป็นความรับผิดชอบของฉัน ตั้งแต่นาทีที่พวกเขาเดินผ่านกำแพงนี่มา จนกว่าพวกเขาจะได้ใช้หนี้ให้สังคมจนเสร็จ ผมจะรับผิดชอบพวกเขาเอง
And you're able to do something special that no one else in the world can do, which you can walk through those doors, hold your heads up high and call yourselves Mustangs!สามารถทำสิ่งพิเศษ ที่ไม่มีใครในโลกทำได้ สามารถก้าวออกไปออกจากประตู ด้วยความภาคภูมิใจ และเรียกตัวเองว่ามัสแตงส์
Basically, we can walk through walls.Or at least pay me back my half. I just really need the money.

-walk through- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークスルー[, uo-kusuru-] (n) {comp} (structured) walk through
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy

-walk through- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุย[v.] (lui) EN: ford ; wade ; go through ; walk through FR: patauger ; marcher dans ; traverser
ลุยไฟ[v. exp.] (lui fai) EN: walk through a fire FR:

-walk through- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -walk through-
Back to top