ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-squeeze through-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squeeze through, *squeeze through*,

-squeeze through- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You squeeze through there and tell me you're not hungry enough to eat a carpet shark.นายต้องรอดผ่านจากที่นั่น บอกฉันสิว่านายไม่ได้ หิวมากจนกินฉลามได้
Yeah, they're attracted to the heat when they're cold, plus, they got collapsible vertebrae or some deal, so they can squeeze through a crack yea big, if they're determined.- เจอบ่อยเหรอ - เวลาหนาวมันก็วิ่งหาที่ร้อน แถมยังมีกระดูกสันหลังงอได้อะไรเนี่ย ทำให้มันมุดรอยแยกได้ตามใจ
If you can manage to squeeze through the door Without your water breaking all over my new carpet.พยายามเบียด ออกประตูให้ได้ โดยไม่ทำน้ำคร่ำแตก ใส่พรมฉันล่ะ
All right, if we climb that dusty fence, we can hoist each other against he wall and then squeeze through it.เอาล่ะ ถ้าเราปีนข้ามรั้วฝุ่นเกาะนั่นไป เราสามารถยกตัวกันและกันข้ามผนังห้อง เพื่อให้ลอดผ่านช่องนั้นออกไปได้
You really think I can squeeze through one of them tiny windows?นายคิดว่าฉันจะบีบตัวลอดผ่าน

-squeeze through- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd FR: se faufiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -squeeze through-
Back to top