ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spinal cord-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spinal cord, *spinal cord*,

-spinal cord- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once I cut the spinal cord and the sever nerve endings, you won't feel a thing.ถ้าฉันตัดไขสันหลังนาย เส้นประสาทก็จะแยกออกเป็นส่วนๆ นายจะไม่รู้สึกอะไรเลย
Coakley survived. Paramedics indicated spinal cord injury.โคกลีย์รอดมาได้ หมอบอกว่าเขาบาดเจ็บ ที่เส้นประสาทตรงกระดูกสันหลัง
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด
Normally the spinal cord is free at the end, but with it attached,ตอนคุณโต มันจะเริ่มดึง ดังนั้นจึง เกิดอาการเจ็บปวดรุนแรง
Mr. Vlin, who sustained a spinal cord injuryคุณลิฟลินได้รับบาดเจ็บที่บริเวณไขสันหลัง...
I went online and did research about the new treatments on spinal cord injuries.ฉันหาข้อมูลในเน็ต เรื่องเส้นประสาทไขสันหลัง
A wolf would have gone for the throat or the spinal cord with its teeth.ถ้าเป็นหมาป่าจะต้อง จัดการลำคอหรือคอหอยเหยื่อด้วยฟัน
C7-C8 spinal cord injury, complete.สันหลังข้อซี 7 ซี 8 เจ็บ พังยับ
How did you correct a complete C7-C8 spinal cord injury?ท่านรักษาไขสันหลังซี 7 ซี 8 ที่สาหัสได้ยังไง
It's a spinal cord injury.มันก็แค่เป็นอะไรที่ต้องทำตลอดน่ะ
But no one's worked out how to fix the spinal cord yet.ตราบใดที่ร่างกายเค้าไม่ต่อต้านนะ

-spinal cord- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊髄腫瘍[せきずいしゅよう, sekizuishuyou] (n) spinal cord tumour; spinal cord neoplasm; spinal tumour

-spinal cord- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขสันหลัง[n.] (khaisanlang) EN: spinal cord FR: moelle épinière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spinal cord-
Back to top