ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nibble at-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nibble at, *nibble at*,

-nibble at- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nibble at-
Back to top