ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lean forward-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lean forward, *lean forward*,

-lean forward- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง
Just lean forward into the knives with your face.แกต้องใช้หน้าดันมีดไปข้างหน้า
Then you let her lean forward a little until you're just lips' distance away from each other.แล้วให้หล่อนเป็นฝ่ายโน้มตัวเข้ามา อีกนิดจนกระทั่ง... ...ห่างจากกันแค่ริมฝีปากกั้น
Yes, you are. Lean forward and push.แข็งแรงเหมือนกันสิ เอนมาข้างหน้า แล้ว ดัน
Could you just lean forward a bit there, Mercedes?เขยิบมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับ\ เมอร์เซดีส

-lean forward- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lean forward-
Back to top