ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-in practice-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น in practice, *in practice*,

-in practice- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก
Seriously, Finn, it was fun in practice and all, but we can't do that out here in front of everybody.บอกตรงๆนะฟินน์ ตอนซ้อมมันก็สนุกดี แต่เราทำแบบนั้นต่อหน้าคนไม่ได้
He specialized in it and have been in practice for the last 13 years.เขาเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 13 ปีเต็ม
The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.การแตกสลายของชีวิตคู่ ถูกศึกษา มานานเป็นร้อยๆปี

-in practice- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P)

-in practice- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในภาคปฏิบัติ[adv.] (nai phāk pa) EN: in practice FR:
ในทางปฏิบัติ[adv.] (nai thāng p) EN: in practice ; pratically FR: pratiquement ; en pratique

-in practice- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -in practice-
Back to top